Flere bygninger må rives i Marseille

Letingen etter overlevende i ruinene etter sammenraste bygg i Marseille måtte stanses torsdag, da to nabobygg måtte rives. Sju omkomne er funnet.

Redningsmannskapene sier det fortsatt er minst én savnet person i ruinene av de to kollapsede bolighusene. Hendelsen fant sted mandag, fullstendig uten forvarsel.

Senere på dagen gikk et tredje hus i bakken, øyensynlig ubebodd. Men følgen ble at redningsmannskapene fikk det ekstra vanskelig med å jobbe seg gjennom betongblokkene og murpussen fra de to første.

Dessuten måtte de utvise ekstra varsomhet, da ingen kunne forutsi hva som kunne skje med tilsluttede bygg. Sent onsdag ble det bestemt at to nabohus skulle rives, da de ikke lenger hadde tilstrekkelig støtte til å stå på egen hånd.

Mange i området rundt Rue d'Aubagne er blitt beordret til å flytte hjemmefra inntil videre, da flere kvartaler må sjekkes av bygningsingeniører. Lokale velforeninger er rasende på byens myndigheter og hevder at strøket har forfalt og er blitt oversett i årevis.