I desember 2015 gikk det et stort skred i Longyearbyen og mange hus måtte forlates. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Flere boliger evakueres i Longyearbyen på grunn av rasfare

Sysselmannen har besluttet å evakuere 18 boliger og innføre oppholdsforbud i deler av Lia i Longyearbyen på Svalbard på grunn av skredfare.

– Totalt er det 25 leiligheter i det evakuerte området, men sju av dem er permanent fraflyttet, så det er 18 som er evakuert, forteller kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen til NTB.

Han sier det ikke bor folk i alle de evakuerte boligene.

– Noen er på ferie, men hvor mange som må overnatte borte, har vi ikke oversikt over nå i ettermiddag, sier Carlsen.

– Skredfaren vil trolig ligge på faregrad 3, altså betydelig, de neste par dagene, med fare for naturlig utløste skred. Det vil være lett å løse ut skred for en skiløper eller snøscooter, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag.

Det er NVEs vurderinger som styrer når de evakuerte kan flytte hjem.

– Oppheving av evakueringen vil bli vurdert løpende i tett kontakt med NVE, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Det vil bli gjort ny vurdering i beredskapsrådet fredag formiddag. Longyearbyen lokalstyre oppfordrer de som blir evakuert om å skaffe seg husvære på egen hånd.

19. desember 2015 gikk det et stort snøskred fra fjellet Sukkertoppen. En 42 år gammel mann døde i skredet, mens en to år gammel jente døde på sykehus dagen etter. Totalt ble ti hus ødelagt av snøskredet.