Illustrasjonsfoto.

Fire omkom i fallulykker på to og en halv måned

Så langt i år har syv personer mistet livet i fallulykker i bygg og anlegg – fire av dem omkom i høst.

Fallulykker i bygg og anlegg

 • I 2011 omkom 13 personer i arbeidsulykker - 3 av dem i fallulykker.
 • I 2012 omkom 9 personer i arbeidsulykker - 3 av dem i fallulykker.
 • I 2013 omkom 13 personer i arbeidsulykker - 3 av dem i fallulykker.
 • I 2014 har så lang 13 personer omkommet i arbeidsulykker - 7 av dem i fallulykker.
   (Kilde: Arbeidstilsynet)

Mandag ble en taktekker skadd etter å ha falt ni meter ned under arbeider på en byggeplass i Fagernes.

Den stygge hendelsen føyer seg inn i rekken av alvorlige fallulykker i byggenæringen de siste par månedene.

Dystre høsttall

Bare siden begynnelsen av september har fire omkommet og tre blitt skadd etter arbeider i høyden.

 • Den 2. september i år døde en utenlandsk håndverker etter en fallulykke ved Ski videregående skole i Follo.
 • Den 29. oktober falt to menn da de holdt på med vedlikeholdsarbeider oppunder taket i et lagerbygg på Grav industrifelt i Trøgstad i Østfold. En 51-åring ble erklært død på stedet, mens 44-åringen som ble alvorlig skadd døde på sykehus den 10. november.
 • Den 5. november falt en mann mens han arbeidet på Hårberg skole på Brekstad i Sør-Trøndelag. Mannen falt én og en halv meter ned på en brakkerigg, og det skal fortsatt ha vært seks meter ned til bakken der han landet. Mannen fikk skader i ryggen.
 • Den 11. november falt en 35-åring ned fra en asfalteringsmaskin på E39 i Sandnes. 35-åringen døde ved Stavanger universitetssykehus dagen etter ulykken.
 • Den 13. november falt en kvinnelig elektriker ned fra taket på en byggeplass i Trondheim. Adressa.no beregnet at kvinnen – som ble sendt til St. Olavs hospital –hadde falt ned 3,5 meter.
 • Den 17. november falt en taktekker ni meter ned under arbeider på en byggeplass på Fagernes i Oppland.

2014 - et "verstingår"

Men det er ikke bare i høst at statistikktallene for fallulykker  har utviklet seg i negativ retning.

De siste årene har fallulykker utgjort 30 prosent av dødsulykkene i bygg og anlegg.

Så langt i år utgjør fallulykker 7 av de totalt 13 dødsulykkene Arbeidstilsynet har registrert.

Med andre ord over halvparten.

Seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynet er bekymret over utviklingen. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Det er bekymringsfullt. Fallrisiko burde være en ganske åpenbar risiko, men det er ikke gitt at den skadde selv kjenner den. Det kan skyldes at det er åpninger vedkommende ikke kjenner til eller ikke ser, for eksempel på grunn av dårlig belysning eller at en bærer noe som hindrer sikten til underlaget, sier seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynet.

Tiltak for å redusere fallrisiko

En annen årsak kan ifølge Winge være at man ikke i tilstrekkelig grad tenker på konsekvensen dersom det skjer noe overraskende som medfører en utilsiktet bevegelse.

– Det er derfor viktig at arbeidsgiver gjør nødvendige vurderinger av fallrisiko og enten gjør tiltak for å redusere fallrisiko eller sørger for utstyr som begrenser skader ved fall. Det må da bemerkes at det er kollektiv sikring som er første bud, men om det ikke er praktisk mulig må det brukes personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr, legger han til.

Alvorlige skader

Når det gjelder alvorlige skader er det også fall som er den vanligste ulykkestypen med cirka 40 prosent av ulykkene etterfulgt av stikk/kutt (16 prosent) og støt/treff (15 prosent). Ifølge Arbeidstilsynet ser det også ut til at det blir flere fallulykker med alvorlige skader i år enn i de foregående årene.

– Men det er for tidlig å si noe om dette er en trend, sier Winge.

– Sikrer man seg for dårlig?

– Når noen faller ned er jo det naturlig å svare ja på det. Men igjen handler det delvis om den skaddes egen oppfatning av fallrisiko. For eksempel om en tror en tråkker eller går på et solid underlag kan en ikke forvente at det brukes fallsikringsutstyr. Men det skjer også en del fall fra stige eller gardintrapp. Og her kunne en bedre sikring medført at stigen ikke sklir. Vi ser også en del feil bruk av arbeidsutstyr, at det brukes stige eller gardintrapp der det heller burde være brukt en mer stødig arbeidsplattform som stillas eller lift, sier Winge.

Arbeidstilsynet har gått gjennom de totalt 16 fallulykkene som har ført til dødsfall siden 2011. Ulykkene er stort sett veldig forskjellige, men de har noen fellestrekk:

 • Åtte er karakterisert som små prosjekter.
 • Syv har skjedd i privatmarkedet.
 • Fire falt fra tak eller gjennom tak, to fra stige, to gjennom luke i bygg. Resten fra container, kurv, dekke, gardintrapp, aggregat, personløfter, stillas, tralle.
 • I mange tilfeller burde man brukt stillas i stedet for stige eller gardintrapp.
 • I flere tilfeller er det utfordrende å bruke stillas/lift osv. I seks slike tilfeller burde man brukt annen sikring som for eksempel seler.
 • Alle ulykkene kunne vært unngått gjennom god risikovurdering/planlegging. I de fleste ulykkene er det store mangler ved risikovurdering/planlegging av arbeidsoperasjonen.

Byggeindustrien har tidligere i høst hatt flere saker om uholdbare HMS-forhold under arbeider i høyden. Disse sakene kan du lese her: