Tom Ivar Myhre, leder i styringsgruppen i ProductXchange.

Filter skal avdekke farlige kjemikalier i byggebransjen

Miljødirektoratet fant nylig brudd på miljøregelverket hos 24 av 25 bedrifter innen byggebransjen. - Dette viser at bransjen har en lag vei å gå.

ProductXchange

Bransjesystemet ProductXchange er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa.

Det sier leder for styringsgruppen i ProductXchange, Tom Ivar Myhre fra Backegruppen.

Allerede for ett år siden innførte bransjesystemet ProductXchange et nasjonalt kjemisk filter for å identifisere kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som man bør være ekstra oppmerksom på.

Gjennom bruk av dette filteret vil man få informasjon om hvilke produkter som har de uheldige egenskapene i seg.

- Når Miljødirektoratet nå har avdekket brudd på miljøregelverket i 24 av 25 bedrifter viser det at vi fortsatt har en lang vei å gå, mener Tom Ivar Myhre.

Skal redusere helseskader

Gjennom ProductXchange kan næringen enkelt identifisere kjemikaliene og derigjennom hvilke produkter som har uønskede egenskaper.

- Miljødirektoratets kontrollaksjon illustrerer hvorfor filteret er viktig i ProductXchange og at hele verdikjeden arbeider aktivt for å redusere bruken av særlig farlig kjemikalier på norske bygg- og anleggsplasser, sier Myhre

Målet med det nasjonale filteret er å bidratil å redusere antall helseskader og miljøskadelige stoffer. 

Bredt forankret

Det er Teknologisk institutt som har hatt det det faglige ansvaret mens arbeidet med etableringen av det nasjonale filteret, har vært ledet av coBuilder AS på vegne av myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i ulike fag.

Følgende aktører har vært involvert i arbeidet:

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, Norsk Teknologi, Norges Bilbransjeforbund, Skanska, Veidekke, Hent, Caverion, Ø.M. Fjeld , Kruse Smith og Imtech

I tillegg har Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statsbygg, Undervisningsbygg og VIRKE vært med som observatører.