Mange kommunale bygg i Oslo har fullsprinklet anlegg montert.

Fikk 25 millioner ekstra - nå gjennomgås brannsikkerheten i 11.000 kommunale boliger i Oslo

I samarbeid med Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) er Boligbygg Oslo KF i ferd med å gjennomgå brannsikkerheten i nærmere 11.000 kommunale boliger.

- Brannsikkerhet er et viktig tema for hele organisasjonen, som er med oss gjennom det meste vi gjør. De ansatte har et stort engasjement for brannforebyggende arbeid, sier Dagfinn Øien, koordinator for brann- og HMS-arbeid i Boligbyggs drift og vedlikeholdsseksjon i en pressemelding.

25 millioner ekstra til brannsikkerhet

Ifølge Boligbygg har mange beboere i kommunale boliger høyere risiko for brann enn befolkningen for øvrig.

I 2020 har tillegg Oslo kommune bevilget 25 millioner kroner ekstra, for å styrke de kommunale boligenes brannsikkerhet.

I samarbeid med Oslo Brann og redningsetat (OBRE) kartlegges de adressene som har størst utfordringer med mange branntilløp.
– Basert på denne kunnskapen ser vi hvor det er størst behov til enhver tid, og vi prioriterer tiltak for brannsikkerhet for flere år frem i tid. Oppstår det større behov på et bestemt sted kan vi endre prioriteringene våre fortløpende, forteller Øien.

Stadig flere bygninger får sprinkleranlegg

For å sikre at en eventuell brann slukkes i rommet der den oppstår, og ikke sprer seg og blir til en større brann, har Boligbygg installert sprinkleranlegg i 78 boligeiendommer.

I tillegg er Boligbygg nå i ferd med å installere sprinkleranlegg i seksten mindre eiendommer, og prosjekterer for tre større eiendommer i tiden som kommer.

Tilnærmet lik sikkerhet i gamle og nye bygg

Det er ifølge Boligbyg et mål om at hele eiendomsmassen – også de eldre bygningene – skal ha en brannsikkerhet tilnærmet dagens nybygg. Alle brannvarslings- og slukkeanlegg er derfor direkte oppkoblet mot brannvesenet.

- Når vi utfører større og mindre rehabiliteringer, gjør vi alltid vurderinger med tanke på brannsikkerhet. Installering av automatiske varslings- og slukkesystemer, tas med i prosjektet på linje med andre betydelige oppgraderinger, slik som bad, tak og fasader, sier Øien.

Gjennom samarbeidet med OBRE kan det ved behov monteres flyttbare slukkeanlegg i enkeltstående leiligheter i et bygg, og det har også blitt installert komfyrvakt i flere av Boligbyggs nybygg.