Regiondirektør i Statsbygg Torbjørn Nævdal overrekker den symbolske nøkkelen til statssekretær Himanshu Gulati.

Fest for nytt reiselivsmuseum

Nordens eneste reiselivsmuseum har fått nye lokaler. Fredag 29. april var det åpningsfest i Balestrand.

Det nye reiselivsmuseet ligger midt i idylliske Balestrand og er saget inn i en fjellknaus. Nå har Statsbygg overlevert praktbygget til Musea i Sogn og Fjordane og Norsk Reiselivsmuseum.

Eneste i Norden

Reiselivsmuseet er det eneste av sitt slag i Norden og ble etablert i 1986. Fram til nå har museet hatt utstillingsarealer i flere hus langs kaien i Balestrand, men nå har de fått nye lokaler, tilpasset formålet. De eksponerte fjellveggene i grannittisk gneis er i seg selv en attraksjon, koblet til opplevelsen av norsk natur. Helt fra 1800-tallet og fram til i dag har naturen vært av de viktigste grunnene til at turister velger Norge som reisemål. Derfor har Norsk Reiselivsmuseum ønsket å bruke fjellet på tomten – og nå i bygget - i formidlingsarbeidet sitt.

Å sage i stein

Det har vært en utfordrende jobb å sage i stein, blant annet fordi veggskivene blir ustabile. Det var derfor viktig å etablere en sikker og gjennomførbar løsning som sørget for stabilitet både i gjennomføringsfasen og permanent, etter at bygget sto ferdig. Måten bygget er utformet på er unik og byggemetoden har vært krevende, siden mye av den ikke har vært prøvd tidligere i andre bygg, heter det i en melding fra Statoil.
På den offisielle åpningen ønsket avdelingsdirektør for kulturbygg i Statsbygg Geir Jensen velkommen til den høytidelige markeringen. Så overleverte regiondirektør i Statsbygg, Torbjørn Nævdal, nybygget til statssekretær Himanshu Gulati i Kulturdepartementet. Statssekretæren, som også åpnet museets nye utstilling, «Reiseliv i Norge», kunne deretter stille lokalene til disposisjon for Norsk Reiselivsmuseum og Musea i Sogn og Fjordane.
Askim/Lantto Arkitekter har tegnet det 1810 kvadratmeter store bygget, hvor Norsk Reiselivsmuseum har fått utstillingsarealer, auditorium, magasin og kafe.