Fem forskningsprosjekter får penger fra Samferdselsdepartementet

Forskningsrådet har utpekt fem forskningsprosjekter som får 40 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.

– Norge må raskt ta i bruk effektiv ny teknologi for å få på plass et miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Prosjektene som nå får penger, viser vei og er i tråd det vi sammen med Forskningsrådet ønsker å få til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Blant bedriftene som nå får støtte av Samferdselsdepartementet, er Ubiq Aerospace i Trondheim. De får 9,1 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle et isbeskyttelsessystem for nullutslippsfly.

I tillegg får Bane Nor 8,4 millioner kroner til et prosjekt som tar i bruk kameraer og automatisk bildeanalyse for mer effektiv kontroll av jernbaneinfrastrukturen.

Tunable AS får 7,1 millioner kroner til å utvikle datadrevet veisalting.

Pengene er bevilget innenfor Pilot-T-ordningen, som er en del av regjeringens samlede teknologisatsing.