Fem års fremgang for tre

NTNU tok et krafttak og bygde opp en nasjonal undervisningskompetanse i tre. Nå jobber gode krefter for å videreføre arbeidet og også sette fart i forskningen, skriver Universitetsavisa ved NTNU.

Året 2000 vil bli stående som et merkeår for nasjonal satsing på tre. NTNU startet opp TRE-UND, et femårig prosjekt for å styrke undervisningen i tre som materiale. Samtidig ble Tresenteret etablert i Trondheim. Senteret holder til i PFI- bygningen, og ble opprettet av medlemsbedrifter innen skog- og trenæringen for å jobbe mot næringslivet. Uviss framtid TRE-UND-prosjektet er i ferd med å avsluttes og det er tid for oppsummering og diskusjon om veien videre. Dette skjer på et seminar på Brittannia Hotell onsdag 30. november. Her samles representanter for forskning og undervisning, bransje og næringsliv. Sammen skal de drøfte muligheter for å videreføre arbeidet som er utført. Framtida er usikker, for når prosjektet avsluttes er det også slutt på finansieringen. Norge på banen Leder for styringsgruppa, Per Jostein Hovde, mener at det ikke er tvil om at satsingen har vært vellykket. Han trekker fram at flere nye fag og emner har kommet med på studieplanen. Professor Per Jostein Hovde har vært anfører i NTNUs satsing på tre i undervisningen. - I samarbeid mellom arkitekt- og ingeniørutdanningen har vi for eksempel etablert faget en-to-tre, som omfatter digitalisering og industriell produksjon av trebygninger. Dette er et område hvor det skjer veldig mye internasjonalt og der det er viktig å få Norge på banen, understreker Hovde. Han legger til at samarbeidet om TRE-UND også har ledet til et forskningsprogram om tre, som for tiden har åtte PhD-prosjekter. - TRE-UND-prosjektets omfang, innhold og varighet har gitt mulighet til at en rekke fagmiljøer har vært i stand til å etablere et nært samarbeid på en systematisk måte. Vi har bygget opp ressurser og kompetanse, som gir grunnlag for fortsatt virksomhet og som vi ønsker å benytte videre. Vi håper at næring og forvaltning fortsatt vil utnytte et godt samarbeid i tida framover, sier Hovde. Tre ting om tre Han mener det er tre grunner til at NTNU bør fortsette å satse på tre. - Tre er et tradisjonelt viktig byggemateriale som er verdifullt å ta vare på og videreutvikle. Et tilleggspoeng er at norsk skog har større tilvekst enn uttak. - Nye byggeforskrifter gir mulighet for å bygge fleretasjes trehus i byer. (Fram til 1997 var det forbudt å bygge mer enn to etasjer.) Dette gir spennende utfordringer for produktutvikling av materialer, konstruksjonsteknikk, design og arkitektur. Levende eksempler er treblokka på Svartlamoen, som har vakt internasjonal oppsikt, samt nybygget på branntomta i Nordre gate. - Tre er fornybart og miljøvennlig. Om framtida på undervisningssida er usikker, er det lysere tider for forskning. I 2006 starter Forskningsrådet et femårig program kalt Fellessatsing TRE. Flere prosjekter er meldt inn fra NTNU. I skrivende stund er det klart at et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Byggforsk har fått midler til et prosjekt om lydisolasjon og svingninger i etasjeskillere av trekonstruksjoner.