Fem arkitektkontorer engasjert til parallelloppdrag om Galleri Oslos fremtid

Oslo Areal gjennomfører nå et parallelloppdrag for å undersøke hvilke muligheter som åpner seg dersom Galleri Oslo rives. Fem arkitektkontorer leverer sine forslag 1. februar 2019.

–Ambisjonen er å skape ny og grensesprengende byutvikling gjennom solide løsninger for arkitektur og bygulv. Hensikten er å belyse mulighetene som eierne og byen står overfor dersom Galleri Oslo rives, sier Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal, største eier i Galleri Oslo.

Fem utvalgte arkitektkontorer
De fem arkitektkontorene som har fått parallelloppdraget er A-lab, ARCASA Arkitekter, MAD, Nordic – Office of Architecture og SAAHA. Målet for arkitektkontorene er å komme med forslag som legger til rette for et godt byliv og reduserer barrieren mot Grønland. Intensjonen er å danne grunnlag for utarbeiding av reguleringsplan som imøtekommer eiernes, myndighetenes og offentlighetens ønsker og behov. Det er nedsatt en evalueringskomité med fire representanter fra eierne, og tre uavhengige.

Fortetting / utnyttelse
For at prosjektet skal la seg realisere trengs det minimum en tredobling av dagens areal på 40 000 m2 over bakken. Forslagene skal være uavhengig av om Nylandsveien rives, om Akerselva åpnes, og om bussterminalen flyttes.

–Tiden er moden for nye tanker om hvordan helt nye løsninger kan prege området. Det pågår allerede en omfattende transformasjon rundt Oslo S, og utnyttelsen av Galleri Oslo er et helt sentralt objekt i denne dynamikken. Det nevnte parallelloppdraget er starten på en langvarig prosess, som skal gi dette området den posisjonen det fortjener, sier Mona Ingebrigtsen.