Feil om kutt av førerprøve

Det er ikke riktig at Statens vegvesen har gått inn i et prøveprosjekt i Østfold med tanke på å kutte ut førerprøven.

Prøveprosjektet som er satt igang av Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA og ble presentert i Fredrikstad, dreier seg om å finne ut om økt kjøreopplæring, og at kjørelæreren går god for elevens kjøreferdigheter, er positivt for trafikksikkerheten. At kjørelæreren går god for elevens ferdigheter var praksis frem til 1995, men ble avviklet etter direkte inngrep fra daværende samferdselsminister og da som ledd i tiltak for å forenkle kjøreopplæringen. Siden har enhver kunne melde seg opp til praktisk førerprøve uansett ferdighetsnivå, forutsatt at man kan dokumentere å ha kjørt ni timer med en kjørelærer. Misforståelsen i flere medier skyldes at KNA ved presentasjonen fokuserte på at de ønsker å avvikle dagens førerprøve og at de i stedet vil at trafikkskolene skal godkjenne kjøreferdighetene. - Et prøveprosjekt blir nå satt i gang her i fylket der fem trafikkskoler og Statens vegvesen er med, fortalte de ved lanseringen og flere medier ble forledet til å tro at prøveprosjektet innebar at elever skulle få sertifikat uten å kjøre opp for Vegvesenets kontrollanter. - Det er ikke riktig, og NKA fikk tidlig beskjed både fra oss og fra Vegdirektoratet om at prøveprosjekt med slikt innhold ikke var aktuell politikk, sier trafikkpedagog Arne Berg ved Østfold vegkontor.