Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Fagforeningsleder Richard Storevik i Fellesforbundet åpner for å vurdere en bokoitt av banker som setter opp renten.

Storevik leder avdeling 5 i Fellesforbundet – en avdeling med over 6000 medlemmer – hovedsakelig i industrien.

Han krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving, og peker på Sparebank1 Hallingdal Valdres, som har valgt å ikke sette opp renten.

– Jeg synes det er umusikalsk. Vi er et folkeslag som er vant med dugnader, men nå er det ensidig. Det virker som vi skviser saften ut av de som sitter nederst, sier han til VG.

Storevik åpner for å både kreve høyere tillegg ved neste års lønnsoppgjør, å kreve strengere regulering av bankene og deres evne til å tjene penger på rentemarginene, og å boikotte banker som øker rentene.

På fagforeningsavdelingens møte denne uken skal styret diskutere om de vil innføre noen av disse grepene.

Storevik får støtte fra en annen fagforeningsleder i Fellesforbudet, Merete Solberg, som er leder for avdeling 10 hotell- og restaurant. Hun mener at man også må se på andre tiltak, som for eksempel regulering av matvaregigantene.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge understreker at rentenivået er akkurat så høyt som sentralbanken ønsker at det skal være, og at hvis bankene ikke følger etter, må sentralbanken heve renten enda mer.