Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen, og Arve Gunnestad i Trio Entreprenør signerer generalentreprisen.

Fagerborg omstruktureres

Onsdag 9. juli signerte Undervisningsbygg og Trio Entreprenør AS en generalentreprise til en verdi av 48 millioner NOK (eks mva.) for omstrukturering av eksisterende videregående til en ungdomsskole med fem klasser per trinn.

Ungdomsskolen skal huse 15 klasser, totalt 420 elever. Planlagt byggestart er juli 2014, med planlagt ferdigstillelse til skolestart 2015. Prosjektet omfatter også nødvendig ombygging og etablering av spesialutstyrte rom for å tilfredsstille funksjonskravene til en ungdomsskole.

- Nye ventilasjonsanlegg skal etableres i hele skolen med unntak av østfløy, i tillegg til oppgradering av elektro- og teleanlegget samt utskifting av røropplegg for vann og avløp. Det vil også gjennomføres generelle bygningsmessige arbeider, utdyper Undervisningsbyggs prosjektleder Rolf Skorstad.