Færre skifter strømleverandør

Antallet skifter av strømleverandør fortsetter å gå ned blant norske husholdninger, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse. I tredje kvartal skiftet 36 500 husholdninger leverandør, - det laveste på fire år. Samtidig øker prisforskjellene mellom de dyreste og de rimeligste leverandørene.

- NVE er bekymret for konkurransesituasjonen og særlig stillingen til de uavhengige leverandørene, som ofte er de som har presset ned prisene til kundene, sier seksjonssjef Gunn Oland i Kraftmarkedsseksjonen i NVE. Tall fra TNS Gallups Energibarometer for 3. kvartal viser at bare 20 prosent ønsker å bytte leverandør selv om man sparer 7 8 øre/kWh. Det tilsvarer omtrent forskjellen på billigste landsdekkende og dyreste dominerende leverandør. Både NVEs og Norsk Gallups tall viser at de lokale, dominerende leverandørene holder eller sågar styrker sine posisjoner. NVE ser denne situasjonen som en stor utfordring for uavhengige leverandører. Antallet leverandørskifter er nå ned mot nivåene en så like etter at husholdningsmarkedet ble liberalisert på slutten av 90-tallet, og NVE vil følge situasjonen nøye. Økt bevisstgjøring -For at markedet skal fungere må kundene bevisstgjøres på at kraftleveranse et vanlig markedsprodukt der kunden fritt kan velge leverandør, sier Oland. NVE har mottatt flere klager på at nettselskapene utnytter sin monopolsituasjon. Prisene fra de store integrerte leverandørene synes også jevnt over å ligge høyere enn de landsdekkende. Forskjellen i gjennomsnittspris mellom NVEs utvalg av dominerende leverandører og de billigste landsdekkende leverandørene har de to siste ukene vært rundt 5 øre/kWh. En så stor forskjell har ikke vært notert siden første uke i 2004.