Færre menn studerer

Kvinneandelen ved norske universiteter og høyskoler blir stadig høyere.

Bare i fjor var nedgangen på mannlige studenter 1.300, sammenlignet med året i forveien. I samme periode valgte 1.200 flere kvinner å ta høyere utdanning. Da holdes militære høyskoler holdes utenfor. Trenden med kvinnelig flertall i høyere utdanning har pågått de siste tjue årene, og var ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) også gjeldende i fjor. Da utgjorde kvinnene 60 prosent av det totale studenttallet. Til sammen var 211.600 studenter registrert ved norske universiteter og høyskoler 1. oktober i fjor.