Få vil ha flere eldre arbeidstakere

Bare 2,5 prosent av norske bedrifter ønsker å ansette flere eldre arbeidstakere, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen fra forskningsstiftelsen Fafo viser at jo eldre du blir, jo mindre attraktiv blir du på arbeidsmarkedet. Når du har rundet 50 år vil bare 2,5 av bedriftene aktivt gå inn for å rekruttere deg, skriver Vårt Land. Undersøkelsen viser også at to av tre bedrifter ikke har forpliktet seg til avtalen om inkluderende arbeidsliv, en avtale som blant annet har som målsetting å sørge for at eldre holder lenger i arbeid.