Få jenter i byggfag

Bare 3,2 prosent av elevene ved utdanning innen byggfag er jenter, viser ferske tall.

På fagene bygg- og anleggsteknikk og elektrofag, utgjør jentene henholdsvis 3,2 og 4 prosent, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi visste at det var få jenter i bransjen, men dette var betydelig færre enn vi var klar over, sier Magnus Østby i Bygg Reis Deg til Newswire. Når elevene skal ut i lære etter to år, har jenteandelen blitt enda lavere. I fjor utgjorde jentene bare 1,2 prosent av lærlingsøknader til byggfagene, viser tall som byggmessen Bygg Reis Deg har fått fra Utdanningsdirektoratet. Den lave andelen har holdt seg stabil over tid.

Jobbmuligheter

– Den skjeve kjønnsfordelingen betyr blant annet at jenter som ønsker seg jobb, har svært gode muligheter. Vi ønsker flere jenter i bransjen, sier Østby. Det er sjefen i en av landets største husbyggerkjeder, Arve Solheim i Mesterhus, enig i.

– Utvendig arbeid på en byggeplass er gjerne tøft arbeid, så fysiske forskjeller på kjønnene forklarer noe av underrepresentasjonen. Mens i det innvendige arbeidet på et bygg, som oppsett av panel, lister, kjøkken og så videre, kan jenter gjøre en minst like bra jobb som gutta, sier Solheim. Det er underskudd på arbeidskraft i byggenæringen. Hver tredje Mesterhus-bedrift sier de kunne bygget flere hus dersom de hadde tilgang på flere folk, ifølge Solheim.

Tøff tone

– Den lave kvinneandelen kan henge sammen med at det er tradisjon for en litt tøff tone på brakka og på byggeplassene, sier Solheim. På NTNU i Trondheim har kvinnelige studenter på sivilingeniørstudiet Bygg- og miljøteknikk organisert seg i ’’Piker med spiker’’, PMS.

– Vi er over 25 prosent jenter på studiet. Men jenter søker seg heller til rådgivende ingeniørstillinger eller økonomiske og administrative stillinger når utdanningen er ferdig. På byggeplassene er det menns holdninger som råder. Jeg tror en del kvinner lar seg skremme av dette, sier student Marianne Hammer Melling i PMS.

Vellykket rekruttering

Byggenæringens Landsforening (BNL) synes den lave kvinneandelen i byggenæringen er beklagelig.

– Kjønnsbalanse er positivt for miljøet på en arbeidsplass. Men det er også nødvendig med flere jenter for å sikre rekrutteringen til bransjen, sier Audun Lågøyr i BNL. Så langt har bransjen vært flinkere til å markedsføre seg overfor kvinner innen høyere byggutdanning. Jenteandelen av søkere til ingeniørstudiet ved Høgskolen i Agder i år har økt til 25 prosent. Ved ingeniørstudiet for byggdesign var andelen hele 50 prosent, viser tall fra tall fra Samordna opptak.

– Dette er resultatet av en målrettet kampanje og viser at rekrutteringsarbeid virker, sier Lågøyr. Også når bransjen stiller ut seg selv, er kvinneandelen betydelig høyere enn på byggeplassene. Tradisjonsrike Bygg Reis Deg er Nordens største byggmesse, og arrangeres på Lillestrøm i midten av september.

– Vi trekker til oss både fagmiljøer og vanlige folk. Hver fjerde publikummer er kvinne. Den lave andelen lærlinger sier med andre ord lite om kvinners interesse for det å bygge og bo, sier Magnus Østby i Bygg Reis Deg.