Det nye servicebygget til det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR på Lillehammer. Illustrasjon: RAM Arkitektur

Evensen & Evensen vant GLØR-kontrakt

Ø.M. Fjeld-selskapet Evensen & Evensen skal stå for byggingen av det nye servicebygget til det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR på Lillehammer.

Samspillskontrakten med en målpris på 51 millioner kroner uten merverdiavgift ble vunnet i konkurranse med flere av landets største entreprenørselskaper, og daglig leder i Evensen & Evensen, Svein Erik Besserud, sier i en pressemelding, at de er godt fornøyd med å ha sikret seg oppdraget.

– For oss oppleves dette som en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige og attraktive på alle måter. Ikke bare på pris, men også på oppgave- og rolleforståelse, samspill, erfaring og miljø, sier Besserud imeldingen.

Det nye servicebygget skal blant annet huse administrasjon, vekt-tjeneste, kurslokaler, spiserom og garderober med rene og urene soner. Byggingen starter nå i august, og prosjektet skal være ferdigstilt i august neste år.

Servicebygget skal oppføres på Roverudmyra miljøpark i Lillehammer, og er planlagt over tre plan med et samlet areal på 1.650 kvadratmeter.

Servicebygget har vært prosjektert siden november 2019, og den politiske behandlingen i de tre kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer endte med en positiv innstilling i kommunstyrene tidligere i sommer.