Evakuering under rasfarlig fjell i Romsdal

To gårder er evakuert og Raumabanen er stengt på grunn av rasfare fra fjellet Mannen i Møre og Romsdal.

De første beregningene viste at det kunne dreie seg om opptil 40.000 kubikkmeter fjell som kan rase ut. Nye analyser sier imidlertid at det kan dreie seg om det tredobbelte, opplyser Rauma kommune.

– Politiet har etter en vurdering av faglige råd bestemt seg for å gjennomføre en evakuering av to gårder i de mest utsatte områdene, samt at jernbanen stenges inntil videre. Brua over elva ved Lyngheim stenges også, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at bevegelsene påvirker stabiliteten i det store fjellpartiet ved Mannen.

Området overvåkes av det interkommunale foretaket Åknes Tafjord, og det er knyttet stor usikkerhet til når skredet vil komme.

– Men når analysene viser at det kan være fare for husstander og infrastruktur, er vi trygge på at politiet gjør det riktige i denne situasjonen, sier ordføreren.

Rauma kommune vil bistå de berørte beboerne med midlertidig bosted.