- EU med imponerende klima- og energipakke

- EU-kommisjonen har imponerende ambisjoner når det gjelder trusselen som klimaendringer skaper, sikker energiforsyning og økt konkurranse i energimarkedene, sier administrerende direktør i NHO Finn Bergesen jr.

EU-kommisjonen fremmet en omfattende pakke av tiltak og målsetninger den 10. januar. Kommisjonens forslag vil nå gå til Ministerrådet og EU parlamentet før det kan settes ut i livet. EU har gått i samme retning som Lavslippsutvalget gjorde i Norge. Forskjellen er at EU snart kan ha vedtatt politikk for alle de 27 medlemslandene. NHO håper dette kan bringe de internasjonale klimaforhandlingene inn i et mer aktiv fase. EU står i dag for 14 % av de globale utslippene av klimagasser. Andre store land som USA må påta seg forpliktelser om vi skal få en global avtale med effekt. - Kommisjonens har mange forslag både om teknologiutvikling, CO2 håndtering, mer effektiv energibruk, utvikling av kvotesystem både i Europa og globalt som er svært viktig for det videre klimasamarbeidet, sier Bergesen. NHO regner med at den norske regjeringen vil samarbeide nært med EU. Både vår rolle som betydelig leverandør av gass til EU, Norges arbeid for å få et mer effektivt kraftmarked i EU og samarbeid om CO2-håndtering peker seg ut. Her ligger våre medlemsbedrifter langt fremme. - De norske utfordringer er knyttet energieffektivisering særlig i bygg, mer utbygging av fornybar energi, norsk tilnytning til EUs kvotesystem og utslippene fra transportsektoren, sier Bergesen.