Regjeringen vil hindre videre konkurranseutsetting av jernbanen etter utgangen av 2023 når dagens unntaksregime går ut. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen vil hindre videre konkurranseutsetting av jernbanen etter utgangen av 2023 når dagens unntaksregime går ut. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

EU-kommisjonen: Ingen dialog med Norge om tog-privatiseringen

I fjor lovet regjeringen rask dialog med EU for å stanse konkurranseutsetting av togtrafikken. Men EU hevder de ikke har hørt noe fra Norge i saken.

– Foreløpig har vi ikke mottatt noen forespørsel om diskusjoner om denne saken, opplyser en kilde i EU-kommisjonen til NTB.

EUs fjerde jernbanepakke innebærer at Norge må konkurranseutsette all togtrafikk etter julaften 2023.

I Hurdalsplattformen vedtok Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de «så raskt som mulig» skulle gå i dialog med EU for å sikre seg unntak fra dette.

– Har gitt tydelig beskjed

Regjeringen mener dette løftet er ivaretatt.

– Vi har gitt tydelig uttrykk overfor EU-kommisjonen om hva som er regjeringens syn på kravet til konkurranseutsetting, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB i slutten av september.

Samferdselsdepartementet sier til NTB at denne beskjeden ble gitt på et digitalt møte i «Single European Rail Area Committee» i februar i år, hvor Norges representanter tok ordet.

På møtet deltok også representanter for EUs generaldirektorat for mobilitet og transport (DG MOVE), ifølge departementet.

– Representantene fra DG MOVE svarte at de hadde registrert den norske regjeringens syn på konkurranseutsettingen, og de ville gjerne møte oss bilateralt for å diskutere rekkevidden av unntakene i forordningen med tanke på hvordan de kan anvendes for norske forhold, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) opplyst i et svar til Stortinget.

Regjeringen vil ta initiativ til dialog

Men til tross for EUs invitasjon, som kom i februar, har regjeringen altså ennå ikke formelt bedt kommisjonen om et bilateralt møte om saken.

– Frem til nå har vi vært opptatt med å fokusere på å benytte oss av den betingelsesløse adgangen til å direktetildele, som gjelder et drøyt år til. Det har ikke blitt avholdt flere møter i denne komiteen i mellomtiden, men departementet vil ta initiativ til videre dialog, skriver seniorrådgiver Kjell Brataas i departementet i en epost til NTB.

Han understreker at bilateral dialog gjerne foregår i møter «eller på andre måter».

– Det er snakk om en trinnvis prosess der vi i første omgang søker å benytte oss av de unntaksmulighetene som ligger i regelverket. Norges nye posisjon er tydelig kommunisert til kommisjonen, og vi oppfattet å få positive og konstruktive tilbakemeldinger på ønsket om videre dialog, skriver departementet.

EU-kommisjonen diskuterer gjerne

EU-kommisjonen opplyser til NTB at de gjerne diskuterer konkurranseutsetting av tog med Norge.

– Hvis og når en sånn forespørsel kommer, vil EU-kommisjonen være klare til å svare på det og hjelpe Norge med spørsmål knyttet til tolkningen og implementeringen av reglene, opplyser kilden.

Fra kommisjonens side påpekes det at EUs fjerde jernbanepakke gir flere tydelig definerte unntak som kan brukes til å gi togtrafikken direkte til offentlige selskaper – i en overgangsperiode.

Men regjeringen ønsker altså også unntak etter at denne perioden går ut – på julaften neste år.

Splid mellom Ap og Sp

For tiden jobber regjeringen med å benytte seg av de midlertidige unntakene for å gi togtrafikken på Østlandet til statens egne togselskap.

Arbeidet har imidlertid skapt splid mellom regjeringspartiene Ap og Sp etter at Jernbanedirektoratet la opp til en prosess der trafikken kan bli delt mellom Vy og Flytoget. Begge selskapene er statseide.

Senterpartiets landsstyre vedtok i forrige måned at de vil stanse forhandlingene om togkjøringen på Østlandet og at Vy må få tildelt hele oppdraget.

– Planene er i strid med det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen, heter det i uttalelsen fra landsstyret, som også gikk inn for å legge ned hele Jernbanedirektoratet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de har gitt tydelig beskjed til EU om saken. Men det har ennå ikke vært bilaterale møter om temaet mellom Norge og EU. Foto: Alf Simensen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de har gitt tydelig beskjed til EU om saken. Men det har ennå ikke vært bilaterale møter om temaet mellom Norge og EU. Foto: Alf Simensen / NTB