Etterlyser klarhet om utbyggingsavtaler

-Bruken av utbyggingsavtaler må klargjøres bedre, sier kommunalminister Erna Solberg. Et rundskriv om de juridiske rammene for slike avtaler er sendt ut.

Solberg mener at det er viktig å gjøre slike avtaler under åpne og fastsatte forhold. -Forutsetningen for utbygging må være så klar som mulig fra kommunens side og bør komme til uttrykk gjennom arealplaner, økonomiplaner, utbyggingsprogrammer og lignende, sier Solberg. De siste årene har bruken av utbyggingsavtaler skiftet karakter i mange kommuner med stor tilflytting og dermed stort utbyggingspress. Noen kommuner har begynt å kreve bidrag (utbyggingsavgifter) fra utbyggerne til å dekke blant annet skoler, barnehager og sykehjem. -Jeg er redd for at dette kan presse byggekostnadene og boligprisene enda mer i været og at huskjøperne må ta regning for noe som skal betales over skatteseddelen. Det vil i så fall være dobbel beskatning. På den annen side er det viktig å ta hensyn til at mange kommuner er i en presset økonomisk situasjon, sier kommunalministeren. I rundskrivet fra departementet, som er tilgjengelig via departementets hjemmesider på Odin, oppklares en del plan og bygningsjuridiske spørsmål knyttet til dagens regelverk. Regjeringen vil komme med flere politiske presiseringer om bruken av utbyggingsavtaler i forbindelse med fremleggelsen storbymeldingen til våren.