18. januar i år oppdaget VAV en person som røyket i montasjehallen. Det kostet entreprenøren 100.000 i mulkt. Foto: Frode Aga

18. januar i år oppdaget VAV en person som røyket i montasjehallen. Det kostet entreprenøren 100.000 i mulkt. Foto: Frode Aga

Ett tilfelle av røyking kostet entreprenøren 100.000 i mulkt

Vann- og avløpsetaten i Oslo oppdaget en person som tok en røyk i montasjehallen på Oslos milliardprosjekt Ny vannforsyning Oslo. Entreprenøren ble ilagt en bot på 100.000 kroner.