Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA er nå i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet. Arkivfoto

Etablerer ny ressursgruppe for fallulykker i SfS BA

Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er i gang med å etablere en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker. De ønsker nå deltakelse fra næringen i dette arbeidet.

Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden, og vil etablere en bredt sammensatt overordnet styringsgruppe for fareområdet fallulykker, sier Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA.

Hun peker på at fallulykker ofte gir store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk.

- Selv ved fall fra lav høyde opparbeides det høy energi som kan gi store og langvarige skader for de involverte. Innen bygg og anlegg er det mange aktører som er berørt av arbeid i høyden. De fleste ulykkene skjer i lav høyde, noe som forteller at man ikke føler seg utrygg i et potensielt farlig område. Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet fire av ti tilfeller av arbeid i høyden. Bakgrunn for stans i arbeidet har vært overhengende fare for liv og helse, legger Jønsson til.

De ønsker nå å etablere en styringsgruppe/ressursgruppe som er bredt sammensatt av aktørene i næringen.

– Vi trenger innsikt og kompetanse fra de ulike aktørene for å kunne identifisere og prioritere SfS BAs arbeid når det gjelder fallulykker og arbeid i høyden framover, sier hun.

Gruppen skal arbeide med oppgaver som å identifiserer behov for forbedring i sikkerheten, setter opp prioritering av områder, gjør det enklere å følge regelverk og retningslinjer, gjør informasjon rundt valg av løsninger enklere, sikre en lik norm for sikkerhet i høyden, utarbeider programmer som setter søkelys på atferd og implementering og så videre.

Gruppen kan foreslå for styret i SfS BA å etablere egne arbeidsgrupper for de ulike tiltakene som skal utarbeides. Styrings-/ressursgruppen vil ledes av Tore Rønstad fra Soft og Anne Sørum fra Arbeidstilsynet.

– Ta kontakt hvis du vil være med, oppfordrer Lene Jønsson.