Et viktig knutepunkt

Bygg Reis Deg er den største møteplassen for den norske byggenæringen. Her får aktører fra hele verdikjeden mulighet til å treffes for å se på hvilke produkter og løsninger som skal være med å prege næringens utvikling nå på kort sikt og i årene som kommer.