Et spleiselag med mening

Mesterhus er en av flere store aktører fra byggebransjen som har bidratt til oppgraderingen av takterrassen på Sunnaas sykehus på Nesodden, som del av et stort spleiselag.

 – Et godt formål som kommer så mange til gode synes vi det er verdt å støtte opp om, sier kjedeleder Raymond Myrland til Byggeindustrien.

Mesterhus ble spurt av Mester Grønn om å stille som sponsor, da blomsterkjeden i fjor tok initiativ til å gjøre om sykehusets gamle takterrasse til et nytt og brukervennlig uterom med moderne hagedesign.

Sammen med det lokale byggefirmaet Frank Kristiansen AS fra Drøbak har Mesterhus gått inn med et betydelig bidrag, først og fremst i form av hundrevis av arbeidstimer og prosjektledelse.

Meningsfylt
– Vi er med på mange aktiviteter gjennom året, og i dette perspektivet blir ikke alt like viktig. Sunnaas-prosjektet er et virkelig et prosjekt med mening, som vil bety økt trivsel for mange i årevis fremover, sier Myrland og fortsetter:

– Vi er veldig stolte av å ha vært en del av dette. Dersom én pasient blir litt friskere, er det verdt innsatsen, sier Myrland.

Han mener at det å støtte prosjektet ikke primært handler om veldedighet, men om medmenneskelighet:

– Håpet er at vår innsats kan bringe litt ekstra glede inn i hverdagen til pasientene, sier han og viser til at mange av dem har omfattende skader etter tragiske ulykker, hendelser eller sykdom.

Lokal bedrift tok oppdraget
– Vår lokale medlemsbedrift i Follo tok utfordringen om å stille med arbeidskraft og kompetanse, og de har gjort en fantastisk innsats, sier Myrland.

Han berømmer prosjektleder Sindre Sandberg og hans folk i Frank Kristiansen AS, som har stått på dag og natt med prosjektering og bygging av blant annet pergola, vanningsanlegg og blomsterkasser. De har også lagt deler av dekket, som består av betongheller og trex komposittmateriale.

Myrland understreker også at flere andre firmaer, med blant annet Weber, og Mester Grønn i spissen, har bidratt slik at håndverkerne fra Frank Kristiansen AS har kunnet legge ned så mange arbeidstimer på prosjektet.

– Det har vært et stort spleislag hvor alle har gjort en formidabel innsats for å få dette til, sier Myrland.

Utfordring med dugnad
Arbeidet har imidlertid ikke foregått uten humper i veien:

– Den største utfordringen har vært at prosjektet er organisert som en dugnad, sier Sindre Sandberg, og forklarer:

– Veldig mye måtte løses underveis, ettersom terrassen ikke var ferdig prosjektert på forhånd. Det var mange detaljer som skulle på plass, og det gikk med mye tid på å sy alle elementene sammen. Det innebar også å skaffe tilveie leverandører da det viste seg at materialer manglet, sier Sandberg.

Til daglig jobber han mot ettermarkedet av eneboligsalg i Follo-bedrften, men synes det var spennende og utfordrende å bryne seg på takterrasse-prosjektet på Sunnaas.

Mesterhus har tidligere donert 120 000 kroner til Sunnaas-stiftelsen, som et ledd i konsernets strategi med å gi et beløp hvert år til gode formål.

Les også:
Takterrassen på Sunnaas åpnet
Takterrassen på Sunnaas tar form
Bygger gratis takhage for Sunnaas sykehus