Et spesielt lønnsoppgjør

Mandag klokken 13 satte partene seg på ny ned ved forhandlingsbordet i årets hovedoppgjør, men etter bare to timer ble det meldt om brudd i forhandlingene. Håpet er likevel stort om at man skal klare å komme i mål på en tilfredsstillende måte for alle parter i årets spesielle lønnsoppgjør.

Lønnsoppgjøret, vårens vakreste eventyr, blir i år høstens vakreste eventyr. Koronapandemien satte en effektiv stopper for forhandlingene i vår. Partene rakk akkurat å sette seg ved bordet i mars før landet stengte ned og forhandlingene ble avbrutt. Dette var selvsagt en helt riktig beslutning tatt i betraktning situasjonen landet havnet i. Når landet ble stengt ned på denne måten var ikke tiden inne for å diskutere lønnsdannelsen og øvrige premisser i arbeidslivet for en så uviss fremtid. Da ble alle ressursene brukt på å håndtere situasjonen.

Det ble tidlig bestemt at tråden skulle plukkes opp igjen etter sommeren, og allerede 3. august satte Fellesforbundet, Parat og NHO Industri seg ved bordet, og startet arbeidet med å ro i land frontfagavtalen. Denne skal danne malen for alle de videre forhandlingene, og er dermed ekstremt viktig. Som vanlig går de første samtalene til brudd, og det tok altså ikke mer enn to timer før partene gikk fra hverandre mandag. Det skal ha vært Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet. Dermed går nå prosessen videre via Riksmekleren. Planen er at man skal møtes med Riksmekleren allerede tirsdag for å diskutere veien videre. Deretter har man frist frem til midnatt 20. august for å komme til enighet – om ikke risikerer man streik.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, noe som medfører at man forhandler om andre momenter en kun lønn. Dette vil selvsagt kunne komplisere bildet. Likevel både tror og håper vi man kan unngå en konflikt slik situasjonen er i år. Med den ansvarligheten som hviler på partene innen arbeidslivet i Norge vil det overraske stort om man skulle legge opp til de store konfliktene i 2020. Norge har gradvis tatt nye steg bort fra 12. mars da store deler av landet stengte ned, og næringslivet begynner nå å komme på fote igjen. Innen enkelte områder går det nå faktisk meget bra. Men det er en sårbar situasjon, og det skal ikke mye til før vi kan risikere en ny tid med nedstengning av en rekke samfunnsfunksjoner, som da vil kunne ramme mange virksomheter og arbeidsplasser.

Ukene fremover blir meget viktige for hele landet, ikke minst mange tusen virksomheter. Hvordan koronapandemien utvikler seg videre vil ha stor betydning for vår videre utvikling. At man får dradd i land et oppgjør innenfor akseptable rammer for alle parter er dermed meget viktig, noe som også er kommunisert i tiden før mandagens brudd. Dette bruddet er ikke dramatisk i seg selv, dette er en del av denne prosessen, og det er nå fremover de virkelige arbeidet starter.

Partene har nokså klare mandater med seg inn i forhandlingene; Fellesforbundet krever at kjøpekraften blir ivaretatt mens NHO er opptatt av å sikre bedriftenes konkurransekraft. Det burde være mulig å få til i dagens situasjon. Vi tror derfor vi i høst ikke vil gå en tid i møte med de store konfliktene. Dette er selvsagt også meget viktig for byggenæringen, og forhandlingene som etter hvert skal i gang innen vår sektor. Byggenæringen går nå for tilnærmet full maskin, og jobber seg gjennom ordrereserven. Det er derfor viktig å holde fullt trøkk på fremdriften, samtidig som man klarer å fylle opp ordrebøkene slik at oppdragene kommer også utover høsten.