Esa til Norge for å studere norsk vannkraft

Det europeiske frihandelsforbunds (Efta) kontrollorgan Esa besøker Norge for å studere norsk vannkraft.

Det er Klima- og miljødepartementet sammen med Energidepartementet som har invitert Esa til Norge den 17- til 20. juni.

På besøket vil Esa dra på befaring til vannkraftanleggene i Aurland og Hallingdalen. Hovedtemaet for besøket er håndteringen av vannkraft i vannforvaltningsplanene.

Bakteppet for besøket er at departementene tidligere svart ut en rekke spørsmål fra Esa knyttet til vannforskriften og vannkraft, skriver regjeringen på sine nettsider.