Er teknologi nøkkelen til miljøvennlige bygg?

Arkitekter og ingeniører har verktøyene de behøver for å gjøre miljøvennlig design og byggkonstruksjon til en selvfølge, mener Michael Schwartz i Autodesk.

Av Michael Schwarz Bærekraftig design, miljøvennlig utvikling og grønn tenkning vi har hørt disse betegnelsene bli brukt, men hva betyr de egentlig og hvordan påvirker de vår hverdag? Hvordan kan vi designe en miljøvennlig fremtid som etterlater bærekraftige naturressurser til neste generasjon? Hvis du er engasjert nok til å lese miljøbevegelsens og andre organisasjoners nettsteder om bærekraftig utvikling har du sikkert dine egne synspunkter og definisjoner. Imidlertid er det blant arkitekter og ingeniører i bygg- og anleggsbransjen, fortsatt en del forvirring. Betyr bærekraftig, miljøvennlig design det å redusere sløsing på byggeplassen ved å bruke bare fornybare, lokale og gjenbrukbare materialer, eller betyr det å designe energisparende og helsemessig bedre bygninger? Faktisk er det vel ingen grunn til at det ikke burde bety en kombinasjon av disse. I praksis slites bransjen i alle retninger. Det offentliges byggemål, behovet for rimelige boliger og fornyingen av infrastruktur, skoler, sykehus med mer, har alt fremdrevet behovet. Men kompetansemangel, minkende lønnsomhetsmarginer og global konkurranse har høvlet kantene. Bransjen selv sitter igjen med et krav om å gjøre stadig mer, med mindre penger og med færre folk. Ikke til å undres over at arkitekter og ingeniører ofte bare jatter med når det snakkes om grønn design og offentlige mål for energieffektivitet, når antall miljøprosjekter fortsatt er relativt lavt. Imidlertid, stille i bakgrunnen har den faktiske, praktiske designprosessen utviklet seg støtt og stadig til og med radikalt. Nå tror mange at nye metoder og teknologier kan gi arkitekter og ingeniører verktøyene de behøver for å gjøre bærekraftig og sløsefri design til daglig virkelighet. Første skrittet på denne utviklingen var skiftet fra tegnebrettet til PC-en for et par tiår tilbake, med lanseringen av automatiske 2D tegneverktøy. Siden har 3D konstruksjonssystemer vært her i flere år, men inntil nylig har disse ofte vært brukt bare i avansert presentasjonsøyemed. Det virkelige store spranget har kommet med introduksjonen av bygginformasjonsmodellering (BIM). Med BIM er fokus ikke lenger bare på 3D-modellen, men på all informasjonen som ligger bak prosjektet og som knyttes til bygningsmodellen på en ny og revolusjonerende måte. All informasjon lagres i en felles relasjonsdatabase. Ettersom teknologien automatisk oppdaterer alle tegninger og dokumenter hver gang en revisjon gjøres, er dataene alltid gyldige og koordinerte. BIM er derfor uvurderlig til å forutsi ytelse, til å eksperimentere med forskjellige designalternativer og til å optimalisere lys- og energieffektivitet. Det betyr også at nøyaktige mengdeuttak kan genereres automatisk som en integrert del av designprosessen, noe som tar bort all gjetning og tendens til å runde opp når materialer skal bestilles til byggeplassen. Resultatet er at det blir mye mindre sløsing på stedet. Denne tidlige tilgjengeligheten av pålitelig, nøyaktig informasjon i prosjektet betyr at analyser som dagslys- og energivurdering kan gjøres mye tidligere i designprosessen. Følgelig kan arkitekter og byggingeniører samarbeide mye tettere om å matche designet med praktiske, miljøvennlige materialer og egenskaper. I tillegg, fordi teknologien automatiserer mye av den rutinepregete, feilutsatte koordineringen kan kollisjoner og feil oppdages nærmest mulig kilden, og der og da bli tatt hånd om noe som minimaliserer kostbare feil på byggeplassen og all sløsing av ressurser dette kan medføre. Ingen kan kreve at teknologi kan takle ethvert problem ved miljøvennlig design. Men teknologi skaffer til veie den mest essensielle ressursen som trengs, nemlig løpende oppdaterte og nøyaktige data. Og teknologien kan skaffe dataene helt fra idé og konseptstadiet slik at analyse og planlegging kan starte helt fra begynnelsen av et prosjekt. Det er et behov for at alle som er engasjert i byggeindustrien fortsetter å diskutere idéer. Vi står alle overfor utfordringene med begrensede ressurser, så hvorfor ikke adressere dem sammen? Som en ledende utvikler av programvareløsninger for byggebransjen tror Autodesk at vi har en rolle å spille og jobber på flere områder for å komme opp med ideer. Blant annet har vi nylig åpnet et Sustainability Center på internett (www.autodesk.com/green) som er et diskusjonsforum og en arena som kan øke forståelsen for miljøvennlig design. Forhåpentligvis vil det også inspirere fagfolk til å gå videre i sitt arbeid på dette området. Nærings- og boligbygg står for en stor del av vårt energiforbruk, både når det gjelder elektrisitet og råmaterialer. Dessverre står byggene også for mye av drivhusgassutslippet. Selvsagt har arkitekter og bygg- og anleggsbransjen en viktig rolle å spille når det gjelder kvaliteten på vår fremtid. Det er fortsatt et stykke å gå, men med samarbeid og utveksling av idéer, samt den rette bruken av ny teknologi, legges fundamentene.