Er det startups som skal endre byggenæringen?

Innovasjonskraften i byggenæringen har endret karakter de senere årene, men det er fortsatt mye å gå på før man kan si at næringen ligger i front.

Byggenæringen er en evighetsnæring. Så lenge det finnes folk her på jorda, må det bygges og skapes gode rammer rundt livene våre. I denne settingen har dermed også næringen jobbet nokså tradisjonelt opp gjennom årene. Aktiviteten og omfanget har selvsagt endret karakter, men basisen består. Det har skjedd mye med teknikk og maskiner som har gjort utbyggingen mer effektiv og tryggere, og som har bidratt til en stor utvikling for både de som arbeider i næringen og kundene som skal ta i bruk produktene. Det begynner likevel å bli noen år siden vi så de helt store omveltningene som har endret hele næringens karakter. Men det vil skje i tiårene som kommer, og spørsmålet er dermed ikke om det skal skje, men når, i hvilken retning og av hvem.

Det har skjedd mye spennende i byggenæringen de senere årene. Næringens aktører har selv tatt større initiativ innen både grønne løsninger, digitalisering og det å finne nye og mer effektive måter å arbeide på. På mange måter det faktisk slik at næringen selv innen visse områder pusher utviklingen videre fremover, og drar myndighetene etter seg. Det ser vi blant annet innen nettopp det grønne skiftet, der næringen selv hevder de står klare, men at incentivene og drivkraften fra myndighetene mangler for å ta de neste store stegene. Nå er det ikke slik at alle har samme holdning rundt dette, men stadig flere ønsker å ligge i font og prøve å dra næringen i en ny retning. Om dette er reelle forsøk og ønsker, eller at man mest ønsker å fremstå i et godt lys kan nok variere, men vi opplever at både ønskene og viljen er til stede og reell, og det er nå viktig at alle aktører som kan være med å påvirke drar i samme retning. Byggenæringen trenger en kurs mot fremtiden, og det skjer mye spennende – men det må bli flere konkrete resultater.

Det kanskje mest spennende utviklingstrekket vi nå ser er de mange nye mindre aktørene og enkeltpersonene som har spennende ideer og konsepter de forsøker å få gjennom hos aktørene innen byggenæringen. Bygg, anlegg og eiendom begynner virkelig å få den posisjonen i samfunnet den fortjener utfra sin størrelse og viktighet, og dette vises også igjen rundt hvem som ønsker å bli en del av næringen og ikke minst bidra til nye innovasjoner.

Det er nå en helt ny generasjon på vei opp og som tenker annerledes. De bruker moderne hjelpemidler og har et helt annet tankesett enn næringen selv tradisjonelt har hatt og i stor grad fortsatt har. Det er her vi kanskje vil kunne se det neste store epokegjørende som ligger foran oss, og som vil komme på et tidspunkt. Dette kan handle kunstig intelligens og helt nye måter å arbeide på med nye tekniske konsepter. Men vi vet rett og slett ikke hva som ligger rundt neste sving. Ingen av de store endringene verden har sett var planlagt eller forventet, det bare skjedde – og det skjer ofte veldig raskt. Det er kanskje vanskelig å forestille seg nå, men vi ser tendenser til at utviklingen går stadig raskere, og at nye ting som kan forandre hele næringens dynamikk ligger foran oss. Det kommer også stadig tydeligere krav utenfra som påvirker rammebetingelsene rundt oss og hva som forventes av næringens aktører.

Ingen forventet at bilen skulle bli det som endret verden fra starten av 1900-tallet. Den var bare plutselig til stede. Dermed syntes datidens store transportutfordring, hvordan man skulle håndtere avføring fra hestene i bybildet, som nokså morsom – men illustrerer likevel hvordan ting raskt kan endre seg, og hvordan samfunnet ikke er forberedt på dette. Det vil utvikles helt nye dynamikker som drar utviklingen i helt andre retninger enn man kanskje hadde planlagt for eller forventet. Dermed er det eneste sikre at man ikke kan planlegge for fremtidens innovasjoner eller revolusjoner. De kommer brått og uventet og ofte fra andre hold enn man tror. Kanskje det er en av de mange nye startup-selskapene som i stor grad retter sin virksomhet inn mot byggenæringen som skal endre hvordan vi arbeider. Det finnes i hvert fall mange spennende tanker rundt om i markedet nå. Og en av disse kan være hva som endrer byggenæringens fremtid.