Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Entreprenør har saksøkt Ringerike kommune for over 50 millioner

Ringerike kommune er saksøkt for mange titalls millioner kroner etter byggingen av nye Monserud renseanlegg.

Monserud renseanlegg ble bygd ut for å legge til rette for vekst i Ringerike, blant annet som følge av Ringeriksbanen.

Nå er Ringerike kommune saksøkt av entreprenøren OBAS Øst As, med et krav på i overkant av 43 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Saken har ifølge Ringerikes Blad pågått i tingretten siden 29. august.

Det endelige kravet, som tingretten i Hønefoss må ta stilling til, er på 53,6 millioner kroner. Om kommunen taper saken, kan innbyggerne bli nødt til å ta regningen indirekte gjennom økte avgifter.

388 endringsmeldinger

OBAS overleverte ifølge Ringerikes Blad nybygget for tre år siden. Det ble store forsinkelser i utbyggingen, som startet høsten 2016. Avtalt byggetid skal ha vært på 16,5 måneder i kontrakten, men ble ifølge OBAS 17,5 måneder lenger.

Entreprenøren hevder at svikt i kommunens prosjektering var årsaken til forsinkelsene, noe som har blitt avvist av motparten.

Hoveddelen av erstatningskravet er såkalte plunder- og heft-krav.

– Det var ikke mulig å følge fremdriftsplanen på grunn av svikt fra kommunens side, hevdet OBAS-advokat Bjarte Røyrvik i retten, ifølge Ringerikes Blad.

Han viste i retten til 388 endringsmeldinger under byggeprosessen.

29 millioner i økt vederlag

Ringerike kommunes advokat Gun Marit Stenersen hevdet derimot at det ikke er påvist svikt hos byggherren som gir grunnlag for kompensasjon.

Advokaten mener at OBAS Øst har fått korrekt vederlag ut ifra kontrakten. Kommunen er ifølge henne ikke pliktig til å betale restoppgjøret siden OBAS «har levert mangelfullt og ikke har oppfylt sin utbedringsplikt».

Hun har ifølge Ringerikes blad også framholdt at entreprenøren har fått kompensasjon og utsatt frist for å gjøre ferdig utbyggingen. Kommunen har ifølge advokaten betalt 29 millioner kroner i økt vederlag.

Partene har vært i forliksrådet, uten å komme til enighet.

Rettssaken skal vare fram til 28. september, og saksomkostningene kan komme opp i millionbeløp.