Stabssjef i Nordkraft, Sverre Mogstad (fra venstre), UiT-professor Terje Gjengedal og Kristin M. Leiros i OMT BBL. Foto: OMT BBL

Enova-støtte til smarte arktiske bygg

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag (OMT BBL) har mottatt inntil 960.000 kroner i tilskuddsmidler fra Enova til prosjektet Smarte arktiske bygg (Smart Arctic Buildings).

Det skriver OMT BBL i en pressemelding denne uken.

Målet er, ifølge pressemeldingen, å utvikle løsninger for boligbyggelag slik at energibruken reduseres med fornybare og smarte tiltak. Konkret vil prosjektet konsentrere seg om boliger i Narvik og Longyearbyen. Blir det vellykket vil potensialet for å spre dette til prosjekter i arktiske strøk, være stort, mener boligbyggelaget.

Bredt samarbeid

OMT BBL ved Kirstin M. Leiros har tatt initiativ til et samarbeid med UIT campus Narvik og Nordkraft for oppgradering til energi- og miljøvennlig standard for boligbygg som er bygget etter krigen. Prosjektsdeltakerne dekker, ifølge meldingen, alle ledd i energikjeden fra produsent til bruker. Universitetet bidrar med faglig tyngde og forskningsmiljø innen energi, bygg og teknologi, Enerconsult i Narvik har en viktig rolle sammen med Norwegian Center of Excellence, Smart Arctic, SINTEF og andre aktører med spisskompetanse, skriver OMT BBL.

Prosjektet har også invitert med deltakere som Longyearbyen lokalstyre og andre boligbyggelag i nord, herunder Polarlys boligbyggelag i Finnmark, heter det i meldingen.

I Longyearbyen vil det jobbes konkret med solenergi i kombinasjon med lagringsteknologi.

– Det er spennende for oss delta i et prosjekt der vi skal se på helhetlige løsninger for energieffektive og smarte boliger, sier Kirstin L Mobakken, næringsrådgiver i Longyearbyen Lokalstyre.

Smartere i nord

I Longyearbyen er det, ifølge meldingen, en god investering å satse på enøktiltak i boligmassen, og Mobakken uttaler i pressemeldingen at Longyearbyen har gode forutsetninger for å ta en posisjon som smartby.

– Vi har som mål at vi skal bli lagt merke til som «Smart Arctic City». Det vil vi oppnå via vårt arbeid fundamentert på innovasjon, bærekraft og effektive løsninger, sier Mobakken.

For å løse boligkrisen etter krigen var det for mange nordnorske byer behov for å bygge mange boliger på kort tid. Flere av boligblokkene har nå en moden alder og det er, ifølge pressemeldingen, behov for oppgradering og energieffektivisering.

Beisfjordveien 88-90, som er eiet av Narvik Boligstiftelse, er utgangspunkt for mange av utredningene i prosjektet. Styreleder Hans Ola Pedersen i Narvik Boligstiftelse gleder seg over at disse boligblokkene er hovedfokus i prosjektet.

– Utredningene vil ivareta et fremtidsperspektiv og alternative muligheter. Stiftelsen kan bidra til at boligblokkene vil kunne bli et utstillingsvindu for rehabiliteringsprosjekter og smarte energiløsninger, sier han.