Foto: NorBetong

Enova-støtte til elektriske tromler på fem NorBetong-biler

NorBetongs satsing på elektrifisering av betongleveransen har fått støtte fra Enova. Nå skal fem betongbiler få elektrisk trommel.

Sammen med betongbil-leverandøren Liebherr GmbH har NorBetong utviklet en betongbil der trommelen drives av strøm når den står på byggeplassen, skriver de i en pressemelding.

Nå har Enova gitt NorBetong 700.000 kroner i støtte, som gjør at selskapet kan bygge om fem av sine betongbiler innen rimelig kort tid.

Transportsjefen i NorBetong, Stein Hov, viser til at dette bidrar til reduserte klimagassutslipp.

- Støyen fra en betongbil som bruker ekstra motorkraft for å få trommelen til å gå rundt fjernes jo helt. Dermed blir det mindre støy for de som befinner seg i nærområdet. Det er positivt for alle som bor i nærheten av en byggeplass. I tillegg gjør mindre støy det mye lettere å kommunisere for de som befinner seg på byggeplassen, noe som gjør det til et tryggere sted å være, sier Hov.

I Oslo kommune mottar direktør for Klimaetaten Heidi Sørensen, nyheten med glede.

- Bygge- og anleggsbransjen står foran store endringer. Oslo skal være tilnærmet utslippsfri i 2030. Transport og pumping av betong er en betydelig utslippskilde, så dette er et viktig initiativ. Vi ser også at erfaringen som gjøres på dette området får internasjonal oppmerksomhet og har stor overføringsverdi til andre byer, sier Sørensen.

Norske ferdigbetongleverandører kalkulerer at dieselforbruket per levert kubikkmeter med betong er på 4,2 liter. Da inkluderer man transport, tromling og pumping. Gitt en årlig totalleveranse på fire millioner kubikkmeter i året, betyr det et CO 2-utslipp på omlag 45.000 tonn. Derfor er det store gevinster å hente miljømessig med en omlegging fra fossil til fornybar energi, der det lar seg gjøre, mener NorBetong.

Prosjekt Pilot-E er NorBetongs satsing kalt. I første omgang har man fått utviklet en betongbil av denne typen. Nå vil NorBetong utfordre både myndighetene og bestillerne av betong til å lage et marked for denne typen kjøretøy.

- Det koster betydelig mer å lage et kjøretøy som dette, sammenlignet med en vanlig betongbil, sier Hov.