Illustrasjonsfoto: Enova

Enova ga ut 2,3 milliarder kroner i støtte 2017

Enova ga støtte til over 900 energi- og klimaprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og over 8.000 energitiltak i norske hjem i 2017.

Det skriver Enova i en pressemelding på sine nettsider mandag.

– På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi klare det, må mange av oss ta viktige valg som fører med seg reell endring. Disse valgene må vi se på tvers av hele samfunnet, i næringslivet og hjemme hos hver og en av oss. I så måte har 2017 vært et godt år for Norges ambisjoner og forpliktelser, oppsummerer administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Last ned Enovas årsrapport for 2017

Totalt tildelte Enova i 2017 over 2,3 milliarder kroner i støtte. 165 millioner av disse går til boligeiere for gjennomføringen av i alt 8.123 energitiltak, mens de resterende midlene skal bidra til å sette i gang 931 energi- og klimaprosjekter i norske bedrifter – hvorav 108 teknologiprosjekter, skriver Enova.

– Investeringsstøtten fra Enova utgjør bare én del av pengene som blir brukt inn i disse prosjektene. Brorparten av investeringskostnaden er det bedriftene selv som står for. Bare gjennom teknologiprosjektene utløser Enova til sammen 1,7 milliarder kroner i privat innovasjonskapital. Dette viser at norsk næringsliv ser verdien av å gå i bresjen for den grønne omstillingen, sier Nakstad i pressemeldingen.

I 2017 ble det gitt støtte til 177 prosjekter innenfor transportsektoren, med en samlet støtte på om lag 1,1 milliarder kroner. Støtte til prosjekter i industri og bygg og eiendom utgjorde rundt 450 millioner kroner i hver sektor.

– Transportsektoren står for nærmere en tredel av norske klimagassutslipp. Sektoren blir derfor spesielt viktig for Enova i arbeidet for omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Derfor setter vi pris på det høye aktivitetsnivået spesielt i maritim sektor, hvor vi opplever en imponerende risikovilje og kreativitet, sier Nakstad.

Enovas tre største prosjekter i 2017, målt etter tildelt støtte, er alle transportrelaterte: Det hel-elektriske og autonome logistikkonseptet Yara Birkeland er sammen med Teekays nye bøyelastere årets største tilsagn (begge 133 millioner kroner), mens biodrivstoff-pilotanlegget til Silva Green Fuel inntar tredjeplassen (117 millioner kroner). Bygg og eiendom er den sektoren med klart flest prosjekter. I alt 498 prosjekter i sektoren mottok støtte fra Enova i 2017.

Hele prosjektlisten ligger ute på enova.no.