Enova lanserte i september 2023 tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg. Foto: Håkon Bjørngård/Enova
Enova lanserte i september 2023 tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg. Foto: Håkon Bjørngård/Enova

Enova ga 423 millioner kroner til energitiltak i bygg

Enova ga i 2023 423 millioner kroner til energitiltak i borettslag, boligsameier og yrkesbygg.

– Responsen i markedet har vært stor. Det er mange som har realistiske og gode ambisjoner for å forbedre energitilstanden i yrkesbygg, borettslag eller sameier. Dette vil komme alle de som bruker og bor i disse byggene til gode, når energitiltakene er gjennomført, sier Anna Barnwell, leder for avdeling Tjenesteyting og sluttbruk i Enova i en pressemelding.

Enova lanserte i september 2023 tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg. Fra før har Enova en støtteordning for energikartlegging i borettslag og boligsameier. Gjennom ordningene gis det støtte til å investere i energitiltak i borettslag, boligsameier og yrkesbygg. Det gis også støtte til energikartlegging i yrkesbygg og boligselskap.

– Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerket og bidra til vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Barnwell.

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i yrkesbygg» gir Enova tilskudd til å investere i, og gjennomføre energitiltak i eksisterende yrkesbygg. Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som f.eks. solceller. Ordningen er særlig relevant for bygninger som har stort potensial for energieffektivisering.

I fjor støttet Enova 78 investeringsprosjekter med til sammen 156 millioner kroner.

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i boligselskap» gir Enova tilskudd til borettslag, boligsameier og andre boligselskap, for å investere i og gjennomføre energitiltak. Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som for eksempel solceller.

I 2023 støttet Enova 35 prosjekter med til sammen 153,6 millioner kroner. Disse prosjektene omfatter totalt 2.422 boenheter.

I tillegg støttet Enova 220 kartleggingsprosjekter i boligselskap med til sammen 63 millioner kroner. Prosjektene omfatter totalt rundt 20.800 boenheter.

Gjennom 2024 er det mulig å søke på støtteordningene til energitiltak i eksisterende bygg flere ganger. Første søknadsfrister er:

  • Energikartlegging i yrkesbygg: 26. januar.
  • Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: 26. januar.
  • Energikartlegging i borettslag og boligsameier: fortløpende.
  • Forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier: 22. mars.

– Bare ut fra de prosjektene som fikk støtte til kartlegging i fjor, vet vi at det er mye bra i løypa. Vi ser derfor frem mot et godt 2024, avslutter hun.