Enorme krefter rammet WTC

FEMA, det amerikanske bryået for krisehåndtering, har utarbeidet en rapport som blir offentliggjort i mai. Ifølge New York Times som har fått tak i rapporten, var mange faktorer med i spredningen av brannen som førte til tårnenes kollaps, skriver Verdens Gang.

Begge tårnene tålte å bli truffet av flyene uten store problemer. De fleste skyskrapere er konstruert til å tåle å bli truffet av fly, selv Empire State Building ble truffet av et amerikansk B-25 bombefly i 1945 uten større skade. Stålkonstruksjonen i WTC greide å absorbere støtet og holde mesteparten av stålskjelettet oppe. Brannen som raste gjennom begge tårn hadde ifølge FEMAs beregninger, like mye energi i form av varme som et atomkraftverk, i en kort periode. Omtrent en tredjedel av drivstoffet forsvant på et øyeblikk i en gigantisk ildkule som stod ut av siden på bygningene og skapte en kraftig trykkbølge innover i hygningen. Begge flyene hadde fulle tanker med nesten 40 000 liter drivstoff. Mens ildkulen raste i bygningene smeltet aluminiumet i vingen hvor drivstoffet lagres i fly. Det smeltede aluminiumet aksellererte smeltingen av stålkonstruksjonen i bygget. Tidligere teorier spekulerte i at drivstoffet alene smeltet stålkonstruksjonen, men denne teorien blir noe endret i FEMAs rapport. FEMA antar at drivstoffet fra flyene brant opp ganske raskt, men i den intense brannen som oppstod, rakk det å antenne enorme arealer som brant kraftig etter at drivstoffet var oppbrent. Rapporten kritiserer også flere brannverntiltak i begge tårn. I en skyskraper er det like viktig å hindre en brann i å spre seg, som evne til å kunne slokke den. Flere brannsikre vegger kan ha blitt blåst vekk av det enorme trykket eksplosjonen forårsaket, og brannen kunne spre seg til andre deler av bygget. Stålbjelkene som holdt bygget oppe var dekket med et lag av brannsikkert skum for å hindre nedsmelting av stålet i tilfelle en brann skulle oppstå. WTC fikk kritikk for at brannsikringen ikke var god nok etter terroraksjonen i 1993. Laget av brannsikkert skum på bjelkene ble fortykket flere steder, men dette kan ha mistet effekten fordi skummet falt av når flyene traff bygget. I tillegg til den massive og plutselige varmeutviklingen ble flere vannledninger til sprinkleranlegget kuttet og hindret effektiv slokking av brannen. Det var allikevel de uforutsette faktorer kun en terroraksjon av denne typen hadde, som forårsaket kollapsen.