Enoksen uklar om grønne sertifikater til småkraftverk

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) er uklar om småkraftverk bør få såkalte grønne sertifikater.

Statsrådens uklarhet står i motsetning til regjeringserklæringen fra Soria Moria der det heter at bare de minste kraftverkene med en produksjon på inntil 1 megawatt skal få tildelt slike sertifikater. I Stortingets spørretime onsdag var Enoksen rund i formuleringen i sitt svar til Gunnar Gundersen (H). Jeg vil bruke noe tid på å vurdere utformingen av de ulike elementene i ordningen før jeg sier noe nærmere om regjeringens tilnærming. Dette inkluderer spørsmålet om hvilke energikilder som skal omfattes av ordningen, sa han. Sps parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa har sagt at hun vil ha en omkamp om formuleringen om grønne sertifikater slik at småkraftverkene i større grad kan komme inn under ordningen. Grønne sertifikater er en ordning som gir økonomiske fordeler til mottakeren. I følge Naturvernforbundet bør de bare gis til nye fornybare energikilder og de aller minste mini- og mikrokraftverkene.