Digital strømmåler installert i sikringsskap. I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

- Enklere å være strømkunde med smarte målere

I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme.

Nettselskapene som er ansvarlige for oppgraderingen, sørger for at du slipper å aktivt overvåke ditt eget strømforbruk. Selskapene har frist på seg til 1. januar 2019 med å skifte ut dagens mekaniske målere med nye digitale målere.

– Utskiftingen er en stor logistikkoperasjon som vil ta av i 2017. Nettselskapene legger da opp til å skifte ut 1,5 millioner målere, eller 6.500 hver eneste dag, sier informasjonssjef Aslak Øverås i strømleverandørenes interesseorganisasjon Energi Norge, til NTB.

80 prosent gjenstår

Totalt er det 2,7 millioner strømmålere i Norge, og ved inngangen til 2017 er det 2,8 prosent som er skiftet ut, og ytterligere 16,5 prosent som er påbegynt. På nettsiden nymaaler.no er det mulig å sjekke ut hvordan nettselskapene i din kommune ligger an i utskiftingen.

Det er kundene som må betale regninga for utskiftingen som skal koste om lag 10 milliarder kroner. Men den porsjoneres ut over flere år, og vil bety 300-400 kroner dyrere strøm for de fleste kundene.

Nye muligheter

– De nye smarte strømmålerne vil gjøre det enklere å være strømkunde. Først og fremst slipper du å lese av strømmåleren. Du får samtidig bedre oversikt over forbruket, og kan dra nytte av en rekke tilleggstjenester som gjør det enklere å styre forbruket, sier Øverås.

Ved å kombinere informasjon og timeforbruk med automatiske systemer for energistyring, blir det ifølge Energi Norge mulig å bruke strømmen mer effektivt.

De nye målerne vil også kunne varsle strømbrudd automatisk til nettselskapene som dermed også vil kunne rette feil raskere enn i dag.

– Nettselskapene vil også få en mye bedre og finmasket oversikt over hvordan forbruksmønsteret er i alle deler av strømnettet. Det gjør at de kan planlegge utbygginger i nettet mer effektivt, sier Øverås til NTB.

Egen produksjon

Omleggingen gjør det også mulig for såkalte plusskunder å levere overskuddsstrøm tilbake til nettet fra egen strømproduksjon. Måleren vil følge med på hvor mye strøm som går ut og inn av boligen.

Som forbruker trenger du ikke å bestille ny strømmåler. Nettselskapene vil ta kontakt med kundene for å avtale når ny måler skal installeres.