LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid.  Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Enighet om lønnsoppgjør mellom LO, YS og NHO

LO- og YS-medlemmer får en lønnsvekst 2,50 kroner ekstra i timen. Lavtlønte får ytterligere 2 kroner i timen. Det ble klart etter mekling med NHO på overtid.

Dette er YS, LO og NHO enige om

YS, LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

* Partene er enige om en ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent i 2019. Forventet prisstigning er på 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent inneværende år.

* Meklingsresultatet innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 2,50 kroner per time. Det gir en lønnsøkning på 4.875 kroner per år.

* For overenskomster der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478. 000 kroner) gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner per time og 3.900 kroner per år. Sammen med det den generelle lønnsveksten gir det et totalt tillegg på 4,50 kroner per time.

* Lavlønnstillegget gjelder for: Riksavtalen (hotell og restaurant), Vekteroverenskomsten, Industrioverenskomsten TEKO, Renholdsoverenskomsten, Service- og vedlikeholdsoverenskomsten, Transportoverenskomsten og Parkeringsoverenskomsten.

* I tillegg gis det et tilsvarende tillegg til ansatte i enkeltbedrifter med egen overenskomst der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

* Oppgjøret omfatter rundt 165.000 medlemmer i LO- og NHO-bedrifter. Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget. 

Det blir dermed ikke streik for 25.000 LO- og YS-medlemmer. Det ble klart etter mekling nær 14 timer på overtid.

– Partene er enige om en lønnsvekst på 3,2 prosent for arbeidstakere i år, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

Alle får 2,50 kroner mer per time, noe som utgjør om lag 5.000 kroner i året. Lavtlønte får ytterlige 2 kroner timen, om lag 4.000 kroner ekstra på årsbasis.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Lavlønnstillegg og lønnsvekst

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg.

– Dette er et veldig godt oppgjør for våre medlemmer. Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener dette er det beste resultatet på mange år. Også leder Vegard Einan i YS Privat er fornøyd.

– Vi har fått gjennomslag for hovedkravet om reallønnsøkning for våre medlemmer, samtidig som vi har tatt hensyn til konkurranseutsatt industri, sier Einan.

– Lettet

NHO-sjef Ole Erik Almlid er lettet over at streik ble unngått.

– Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Hvorvidt det er rom for lokale tillegg, avgjøres av den samlede kostnadsveksten, opplyser NHO.

Meklingen mellom LO, YS og NHO begynte lørdag klokka 12. Partene har forhandlet på overtid siden fristen løp ut ved midnatt natt til mandag. Den ble avsluttet klokken 13.30 mandag.

Arbeidstakerne og arbeidsgiverne i privat sektor har kommet til enighet i hvert eneste mellomoppgjør siden andre verdenskrig.