Energitiltak bedrer lønnsomheten

Forbruket av energi har gått ned nesten 5 prosent det siste året i bygg som gjennomfører energitiltak, viser tall fra Enova.

Det viser Enovas Energistatistikk for 2004, som ble lagt fram i dag. Undersøkelsen bygger på innrapporterte tall fra 1907 bygninger rundt om i landet. Det er gledelig nok en gang å energitiltak reduserer sitt faktiske energiforbruk, sier adm. Dir. Eli Arnstad i Enova. Bedre lønnsomhet som følge av dette kommer både byggeiere og leietaker til gode. At energispørsmål settes i fokus ser ut til å være utløsende for at investeringer i mer fleksible energiløsninger gjøres, la hun til. Det kommer mer om undersøkelsen i neste nummer av Byggeindustrien.