Én av tre endret strømavtalen

Mer enn 30 prosent av strømkundene har endret kontrakten de seks siste årene. Det viser beregninger fra Energibedriftenes landsforening (EBL).

Endringene betyr at kunden har gått fra standard variabel pris, som alle får i utgangspunktet, til aktivt å velge spotpris eller fastpris. I tillegg har mange skiftet avtaletype flere ganger. Norske strømkunder er med andre ord aktive og følger med på hvordan de kan oppnå best prisavtaler. Aktiviteten viser at strømmarkedet fungerer bra, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i EBL. Ikke enig Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVE) har uttrykt bekymring for konkurranseforholdene i det norske strømmarkedet. Bakgrunnen er at antall husholdninger som skiftet strømleverandør siste kvartal er det laveste på fire år. Vi er enig i at det alltid bør være en viss bytteaktivitet i markedet. Men dersom prisforskjellene øker, vil bytteaktiviteten tilta som en reaksjon på dette når kundene ser utviklingen over tid, sier Pladsen. Mer enn pris EBL mener det er feil å konkludere med at strømkundene er blitt passive. Av erfaring vet vi at store prissvingninger påvirker byttefrekvensen. Nå har prisene holdt seg stabile over tid, sier Pladsen. Tidligere undersøkelser viser også at strømkundene ikke bare er opptatt av pris når det gjelder valg av strømleverandør. Folk er opptatt av leveringssikkerhet, at selskapet kan tilby nok strøm og at de kan gjøre det hele tiden. Kvaliteten på informasjonen kunden får er også viktig. Det samme er lokal tilhørighet, sier Pladsen.