NAV direktør Anne Kverneland Bogsnes fortalte på Vestlandske Bygg og Anleggsdag at det nå er drøyt 34.000 uføretrygdete i Vestland. Hun er spesielt bekymret for veksten blant unge personer. Foto: Ole Harald Dale

En av fem utenfor arbeidslivet

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Vestland fortalte på Vestlandske Bygg og Anleggsdag at det nå er drøyt 34.000 uføretrygdete i Vestland og at få av dem kommer tilbake til arbeidslivet.

NAV Vestland har nå 7.000 helt ledige, 1.400 på ulike tiltak, 13.000 på arbeidsavklaringspenger, 34.200 uføretrygdete og 6.300 på sosialhjelp. 15.000 årsverk tapt på grunn av sykdom.

- Kostnad for uføretrygdete i Vestland er cirka 9,2 milliarder kroner årlig. NAV har derfor valgt å rette innsats for å redusere inngangen til uføretrygd, blant annet via Inkluderingsdugnadsprogrammet, ved tettere oppfølging tidligere og ved bruk ny metodikk som snur fokus fra helse til motivasjon og jobblyst, fortalte Bogsnes.

Andelen av uføre i Vestland ligger på cirka åtte prosent av befolkningen mellom 18-67 år. Landssnittet er på ti prosent. Antall uføretrygdete i Vestland har økt fra 28.486 i 2009 til 34.203 i 2019. De fem største gruppene er helse- og sosialtjenester (klart størst), varehandel og reparasjon av motorvogner, industri, undervisning og bygg og anlegg.

NAV venter en økning på cirka 25.000 nye mottakere på landsbasis i 2020, noe som vil gi en kostnadsøkning på 6,6 milliarder kroner. Da vil 357.000 motta uføretrygd.

Bogsnes sier at NAV er særlig urolige for vekst i tallet på unge på uføretrygd. Uføretrygdete personer i alderen 18-29 år har økt fra drøyt 6.000 i 1992 til drøyt 14.000 i 2016. Noe av økningen skyldes at mange tidlig fødte blir uføretrygdete når de blir 18 år. Veksten har akselerert fra cirka 2010.