I løpet av 2021 blir det slutt på produksjonen ved Elko-fabrikken i Åmot. Foto: Elko

Elko legger ned fabrikk i Åmot – 85 personer blir berørt

85 personer blir berørt ved Elkos fabrikk i Åmot i Viken fylke når fabrikken flytter produksjonen og distribusjonen ut av Norge 2021.

Elko er en del av Schneider Electric, og i pressemelding tirsdag meler Schneider Electric at styret har besluttet å flytte produksjonen og distribusjonssenteret fra Åmot til henholdsvis Schneider Electric sin fabrikk i Merten, Tyskland, og til Schneider Electric sitt distribusjonssenter i Örebro, Sverige.

Dette ble tirdag kommunisert til de ansatte på et allmøte på fabrikken i Åmot.

Flytting i løpet av 2021

Flyttingen skal etter planen skje i løpet av 2021. I mellomtiden skal produksjonen gå som normalt. Ingen av de ansatte på Åmot mister jobben i 2020, og mange vil fortsette et godt stykke ut i 2021.

– Vi håper at arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen innen den tid og at våre ansatte får nye muligheter andre steder når fabrikken legges ned. Som arbeidsgiver skal vi stille opp for våre ansatte i en vanskelig tid. Vi skal støtte de med å finne ny jobb, tilby gode sluttpakker og mulighet for overgang til AFP for de som nærmer seg AFP-alder, uttaler Karoline Nystrøm, styreleder i Elko og administrerende direktør i Schneider Electric Norge i meldingen.

Pressekontakt Ulrika Frantzaag i Elko opplyser til Byggeindustrien at 85 personer i Åmot blir berørt. Hun sier at ingen vil forsette å jobbe ved anlegget i Åmot etter 2021, men at det kan bli aktuelt at noen medarbeidere kan få jobb videre i Schneider Electric i Norge.

Færre og større fabrikker

Schneider Electric opplyser i meldingen at flyttingen kommer som en konsekvens av en grundig utredning som har pågått siden januar i år.

De ansatte ved fabrikken har vært klar over at industrieventyret i Åmot kunne gå mot slutten.

– Det er mye usikkerhet. Mange er forbanna og irritert. De vet de jobber i en god bedrift som leverer solide produkter og er lønnsomme. Dette er folk som står på hele veien, og det har aldri vært noe spørsmål om noe annet. Men nå er fabrikken nedtrykt av en usikker fremtid, uttalte hovedtillitsvalgt Vegar Tølløvsen på fabrikken på Åmot til Nettavisen i januar 2020.

Schneider Electric mener imidlertid at flyttingen er i tråd med konsernets strategi for å samle den europeiske produksjonen til færre og større fabrikker og distribusjonssentre for å utnytte stordriftsfordeler og med geografisk beliggenhet nær de største markedene i Europa.

Vil ta vare på de ansatte

– Det var selvsagt en vanskelig beskjed å gi til ansatte på Åmot, og for mange en veldig tung beskjed å få, uttaler Nystrøm, styreleder i Elko og administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

Hun understreker at dette ikke handler om at de ansatte har gjort en dårlig jobb.

– Tvert imot. Vi er godt fornøyd med den dedikerte jobben de ansatte har gjort i mange år og glad for det varme engasjementet de har for Elko. Vi skal ta godt vare på våre ansatte i perioden frem til avviklingen, sier Nystrøm.

I meldingen opplyses det at produksjonen fra fabrikk på Åmot de siste årene har stått for en stadig mindre andel av Elko sitt salg. Nye smarte produkter som Elko lanserer i sommer og videre fremover vil bli produsert av andre større fabrikker i konsernet.