Sarpsborg tingrett. Foto: domstol.no

Elektrosjef tok «kyllinggrep» på bemanningssjef - nå er den ene dømt

Innleiekrangelen endte i basketak. Nå må eieren av et elektrofirma på Østlandet betale en bot på 3.000 kroner og betale en skadeerstatning på 456 kroner etter å ha tatt et såkalt «kyllingrep» på sjefen fra et bemanningsfirma.

Det kommer frem i en dom fra Sarpsborg tingrett. Slåsskampen mellom elektrosjefen og sjefen fra bemanningsfirmaet skjedde på kontoret til elektrofirmaet like før jul for tre år siden.

Tiltalte og fornærmede hadde på det tidspunktet en forretningsforbindelse med hverandre.

Den tiltalte leide inn elektrikere fra et bemanningsfirma for å arbeide på et prosjekt i Akershus.

Etter at prosjektet ble avsluttet, oppstod det uenigheter mellom den tiltalte og den fornærmede om betaling for innleien.

«Tok kyllinggrep»
Ifølge dommen oppsøkte bemanningssjefen elektrosjefen på hans kontor. Den tiltalte ga da bemanningssjefen beskjed om at han ikke hadde noe der å gjøre og ga vedkommende tre sekunder på å forlate kontoret.

Den fornærmede forlot ikke stedet umiddelbart, men avleverte et brev.

Det oppstod dermed en situasjon som førte til at elektrosjefen tok et såkalt «kyllinggrep», et brytegrep, på bemanningssjefen.

Slag mot hodet ikke bevist
Elektrosjefen ble tiltalt for å ha tatt kvelertak på sjefen fra bemanningsselskapet, men også for å ha slått ham flere ganger i ansiktet og hodet.

Retten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at elektrosjefen slo bemanningssjefen, men mente imidlertid at det er bevist at elektrosjefen tok et såkalt «kyllinggrep» på den andre mannen.

Den tiltalte erkjente også i retten at han dro med seg bemanningssjefen ut av kontoret ved å fastholde «kyllingrepet».

På veien ut skal de ha dultet borti både blomsterpotter og skillevegger i lokalene.

Mente han handlet i nødverge
Den 40 år gamle elektrosjefen erkjente seg dog ikke skyldig i saken, og mente at han hadde handlet i nødverge og derfor lovlig.

Han forklarte i retten at han i lang tid hadde opplevd ubehag og trusler fra bemanningssjefen.

Retten var delt i synet på om elektrosjefen handlet i nødverge, men etter flertallets oppfatning ble han ikke utsatt for et angrep som han var i behov av å avverge.

Bot på 3.000 kroner
Elektrosjefen har fra før flere dommer som er trukket fram i tingrettsdommen, blant annet en voldsdom fra 2008.

Elektrosjefen fikk i utgangspunktet et forelegg på 5.000 kroner, men på grunn av lang saksbehandling hos politiet ble han i tingretten dømt til å betale en bot på 3.000 kroner, subsidiært seks dager i fengsel.

40-åringen må også betale fornærmede en skadeerstatning på 456 kroner for å dekke utgifter knyttet til tre legebesøk.

Vurderer å anke
Ifølge mannens advokat Vigdis Brandstorp vurderer mannen å anke dommen.

– Han har ikke tatt endelig stilling til ankespørsmålet ennå, men for min klient er det ikke botens størrelse som er det vesentlige her, men prinsippet. Han mener at det er han som er blitt angrepet og ikke motsatt, og har derfor påberopt seg nødverge. Det har han ikke blitt hørt på, og derfor er det en dom som er vanskelig å akseptere, sier Vigdis Brandstorp til Byggeindustrien.