Elektrifisering av den norske sokkelen kan øke gasseksporten til EU med 2,5 prosent fram mot 2030, viser nye tall fra Offshore Norge. Her fra utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Elektrifisering av den norske sokkelen kan øke gasseksporten til EU med 2,5 prosent fram mot 2030, viser nye tall fra Offshore Norge. Her fra utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Elektrifisering av sokkelen kan frigjøre ny gass til EU

Elektrifisering av den norske sokkelen kan øke gasseksporten til EU med 2,5 prosent årlig, viser tall fra bransjeorganisasjonen Offshore Norge

Beregninger gjort for Offshore Norge – tidligere Norsk olje og gass – som er bransjeorganisasjonen til petroleumsnæringen – viser at man ved å erstatte gassdrevne turbiner på plattformene med kraft fra land, kan frigjøre store mengder gass som kan eksporteres til EU, skriver Klassekampen.

– Det har stor betydning for Europa som skriker etter gass, sier Benedicte Solaas i Offshore Norge til avisen. Hun er direktør for klima og miljø i organisasjonen og mener Norge har et ansvar for å hjelpe Europa med å sikre stabil energiforsyning.

Dersom anslaget stemmer, betyr det at Norge kan øke gasseksporten til Europa med mellom 28 og 31 terawatt-timer (TWh) kraft årlig i 2030, har Klassekampen regnet seg fram til basert på Oljedirektoratets prognoser for gasseksport i 2030. Det tilsvarer omtrent 25 prosent av all kraft som brukes i Norge i løpet av et år.

Det er konsulentselskapet Endrava som har gjort beregningene på oppdrag fra Offshore Norge.

Samtidig vil elektrifisering av sokkelen kreve mye kraft som også trengs på land i lys av høye strømpriser.

– Selvfølgelig anerkjenner vi at det er en veldig krevende situasjon. Vi må likevel ikke miste oppmerksomheten fra viktige områder, som å nå klimamålene. Elektrifisering av sokkelen vil alene kunne kutte Norges totale utslipp med 9 prosent, svarer Solaas til det.

Elektrifiseringen av oljevirksomheten i Nordsjøen er beregnet å koste 50 milliarder kroner, ifølge anslag fra Equinor. På grunn av petroleumsskatteregimet vil det meste av disse utgiftene, rundt 40 milliarder kroner, bli dekket av staten.