Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Elbusser fra Oslo skal brukes på flyplasser

Avinor og Ruter har inngått en avtale om kjøp av elektriske busser. Nå skal 13 elbusser fra kollektivtransporten i Oslo brukes på flyplasser over hele landet.

– Kjøpet av 13 elektriske busser vil bety nullutslipp for Avinors passasjertransport på flysiden. I tillegg vil vi kunne kutte i eget forbruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor i en pressemelding.

Interessen for elbussene henger sammen med Avinors klimamål om å redusere utslipp. Selskapet påpeker at elektrifisering av kjøretøyparken er et sentralt tiltak da en stor andel av klimagassutslippene fra Avinors egen drift kommer nettopp fra kjøretøyene.

Bussene er nesten identiske med de elbussene som Avinor har i drift i dag. De var egentlig ment for rutetrafikk i Oslo og Akershus som en del av strategien med å elektrifisere kollektivtilbudet. Rekkevidden på bussene viste seg imidlertid å være utfordrende i et bymiljø.

Den siste uken har det vært problemer med elbussene i Oslo på grunn av sprengkulde. Hundrevis av bussavganger har blitt innstilt daglig.

Tirsdag og onsdag denne uken ble 200 til 300 avganger innstilt i løpet av dagen.

– Men hvorfor er det innstillinger når det er null grader i Oslo.

– Problemet er bussmangel. Årsaken til mangelen er sammensatt. Det handler om at mange busser er til vedlikehold og reparasjon, i tillegg til ladeproblemer, sier pressevakt Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB.