Ekofisk-feltet skal drives i 40 nye år

Regjeringen anbefalte fredag at planen for utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II godkjennes. Investeringene er på over 65 milliarder kroner.

 

 

– Som det eldste feltkomplekset i drift på norsk sokkel symboliserer Ekofisk det norske oljeeventyret. Ekofisk har vært i drift i 40 år, og disse planene legger til rette for 40 nye år med olje- og gassproduksjon fra området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Proposisjonen som ble fremmet for Stortinget fredag omfatter videreutvikling av Ekofisk- og Eldfisk-feltet som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 300 kilometer fra land.

– Dette er et gigantisk industriprosjekt som vil gi store verdiskapings- og sysselsettingseffekter. Det har stor betydning for norsk leverandørindustri, sier Borten Moe.

Prosjektene vil øke utvinningen fra Ekofisk- og Eldfisk-feltet med over 470 millioner fat oljeekvivalenter innen 2028.

Ekofisk er det eldste feltkomplekset i drift på norsk sokkel. Det ble åpnet av daværende statsminister Trygve Bratteli 9. juni 1971. Siden den gang har feltene produsert 5,4 milliarder fat oljeekvivalenter til en verdi av 1.791 milliarder kroner (2010-kroner).

Ekofisk består av feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla samt Tor. ConocoPhillips er operatør. Ekofisk er blitt oppgradert med flere nye plattformer gjennom årene, den siste ble installert i 2005.

I 2010 er det blitt besluttet å bygge en ny kombinert boligplattform og feltsenter. Denne vil bli tatt i bruk høsten 2013. Feltet er knyttet til Teesside i Storbritannia og til Emden i Tyskland via Norpipe-rørledningene.