Eiendomsmeglere dømt for å ha drevet med både megling og eiendomsutvikling

To eiendomsmeglere er dømt i Follo og Nordre Østfold tingrett til 78 dagers betinget fengsel fordi de hadde drevet med megling og eiendomsutvikling samtidig.

De to er også dømt til en bot på 30.000 kroner for brudd på eiendomsmeglingsloven, skriver E24.

Duoen har tilstått at de spilte en sentral rolle i kjøp, utvikling og markedsføring av fire boligprosjekter på Østlandet, samtidig som de drev et meglerfirma i samme område. Det er strenge begrensninger for hvilke investeringer en megler kan gjøre i eiendomsmarkedet.

Ingen av de to mennene vil anke dommen. Påtalemyndigheten hadde bedt om betinget fengsel i 120 dager og en bot på 50.000 kroner. Retten mener imidlertid at den lange saksbehandlingstiden, tilståelsen, og det faktum at de to ikke skjulte sin virksomhet i nevneverdig grad taler til de to eiendomsmeglernes fordel.