Foto: Christian Aarhus.

Eiendom Norge: Moderat boligprisutvikling i hele landet

- Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal viser et velfungerende boligmarked med god omsetningstakt, men med moderat utvikling i de fleste områder, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Sterkest vekst hadde Bamble i Telemark og Horten i Vestfold med en oppgang på 1,8 prosent. Svakest utvikling hadde Kragerø i Telemark med en nedgang på 2,6 prosent,

Eiendom Norge utgir i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2018 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner er nå tilgjengelig på eiendomnorge.no.

- Boligprisutviklingen i 2018 har så langt vært stabil uten de store svingningene som vi har sett i 2016 og 2017, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge i en pressemelding.

Mange områder har fortsatt en sterk årsvekst i boligprisene. Sterkest 12 måneders vekst hadde Kragerø (9,3 prosent), Ullern bydel i Oslo (8,4 prosent) og Halden (7,6 prosent).

Svakest 12 måneders vekst finner vi i Hå, Klepp og Time i Rogaland (-2,3 prosent).

- Det er områdene på Østlandet som har hatt den sterkeste utviklingen i år, og prisene har hentet seg noe inn igjen i første halvår 2018 etter prisfallet i 2017. I tredje kvartal har utviklingen vært mer moderat, og vi forventer at den moderate trenden vil vedvare, avslutter Lundesgaard.