Konsernsjef Henning Olsen i Eidsiva.
Konsernsjef Henning Olsen i Eidsiva.

Eidsiva kjøper opp Hafslund Fiber

Eidsiva kjøper opp Hafslund Fiber, og styrker dermed sin posisjon som leverandør av mørk fiber på Østlandet.

– Kjøpet av Hafslund Fiber er en naturlig del av vår satsning på å tilby en trygg og robust digital infrastruktur. Vi har allerede bygget ut et fibertilbud i Innlandet og Bærum, og styrker med dette vår geografiske tilstedeværelse. Vi skal være med å bygge Norges digitale grunnmur, sier konsernsjef Henning Olsen i Eidsiva i en pressemelding.

Hafslund Fiber har bygget ut et omfattende fibernettverk i Oslo, og administrerende direktør Ola Børke i Eidsiva Bredbånd sier de har store ambisjoner for videre satsning.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag med å levere kritisk infrastruktur innen energi, telekommunikasjon og datasenterkapasitet. Første steg er å koble vårt fibernett i Bærum med infrastrukturen i Oslo. Deretter skal vi sette fart på utbyggingen av fibernettet til større deler av Østlandet, sier Børke i meldingen.

Eidsiva kjøper 100 prosent av aksjene i Hafslund Fiber, og overtar kunder, infrastruktur og ansatte.

– Vi er fornøyde med at vi kan gjennomføre oppkjøpet hvor de ansatte blir med videre i satsningen Fiber er byggesteinen i arbeidet med å sikre Norges digitale verdier i årene fremover. Da er vi avhengig av kompetente ansatte som har lokal kunnskap, sier Børke.