EBA-sjef Kari Sandberg er ikke fornøyd med regjeringens krisepakke.

EBA sterkt provosert over krisepakke

– Vi er sterkt provosert over krisepakken som fredag ble presentert av næringsminister Iselin Nybø, sier Kari Sandberg administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Hun mener at tiltakene ikke treffer behovene til en næring i krise og at Nybø ikke forstår de enorme utfordringene som bygg og anlegg nå står ovenfor.

– Nå må statsråden våkne og ta rollen sin på alvor. Hvis ikke settes mer enn hundre tusen arbeidsplasser i fare, sier Sandberg i en pressemelding.

Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til hvordan Norge skal komme ut koronakrisen.

– I forslaget kommer ikke næringsministeren med tiltak som bidrar til nye prosjekter i stat eller kommune. Dette er prosjekter som er helt nødvendige for å holde hjulene i gang gjennom krisen, all den tid etterspørselen i privat sektor faller. Bygge og anleggsnæringen er den nest største næringen i fastlands Norge og sysselsetter mer enn 350.000 mennesker over hele landet. Næringen står nå ovenfor sin største krise noensinne og titusenvis av årsverk kan forsvinne de neste årene. Krisepakken som ble presentert i dag er milevis fra å løse utfordringene næringen nå står ovenfor, utdyper Sandberg

Hun peker på at det i forslaget fra regjeringen bare blir prioritert vedlikeholds- og renoveringsarbeider.

– Dette er ikke nok til å møte behovene til en næring i krise. Det er i praksis ingen krisepakke for bygge- og anleggsnæringen. Koronakrisen har gjort at de private investeringene i nybygg har stoppet opp. Næringen er derfor helt avhengig av at det offentlige setter i gang nye prosjekter. Det er stort behov for nye veier, skoler, sykehus og flerbrukshaller over hele landet, men det er nå næringen trenger at det bygges. Dette har næringsminister Nybø valgt å se helt bort fra i krisepakken som ble lagt frem i dag. Resultatet er at vi vil få tusenvis av arbeidsledige bygningsarbeidere på NAV, som heller kunne blitt brukt til å bygge offentlig infrastruktur over hele landet, sier EBA-lederen.

Hun mener at regjeringen skusler bort en historisk mulighet til å bygge Norge og samtidig holde folk i arbeid.

– Tall fra KS viser at kommunesektoren har kapasitet til å sette i gang nybygg og vedlikehold for ti milliarder kroner i løpet av kommende år. Vi forventer at prosjekter for nærmere 150 milliarder kroner kan forsvinne innenfor bygg og anlegg frem til 2022. Dette tilsvarer så mye som 100.000 årsverk. Det er derfor avgjørende at staten stimulerer til nye prosjekter. Skal vi hindre en massiv arbeidsledighet innenfor bygg og anlegg må staten bidra. Kommunene og entreprenørene er klare til å bygge. Nå venter vi bare på at staten skal tørre å satse, sier Sandberg i meldingen.